Ambitieweb

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Het Ambitieweb is een hulpmiddel voor het vastleggen en vast blijven houden van de duurzaamheidsambities. Er wordt mee gewerkt van het begin tot aan de afronding van het project. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken.

Het Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema's en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. In het Ambitieweb is de keuze gemaakt een aantal duurzaamheidsthema’s te hanteren en elk thema kent drie niveaus:

  1. Inzicht in de grootste duurzaamheidsbelasting op het thema, om daar vervolgens een minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen, die tenminste gelijk aan of beter is dan de grijze situatie (zoals bijv. het minimaal voldoen aan de Milieucriteria (voorheen duurzaam inkopen criteria).
  2. Het stellen van concrete reductiedoelstellingen en het bereiken van significante verbeteringen op dit thema.
  3. Toegevoegde waarde: in plaats van ‘minder slecht’ is er geen negatieve belasting (klimaatneutraal, energieneutraal, sluiten van de kringlopen…) of wordt zelfs een positieve bijdrage geleverd op dit thema, bijvoorbeeld het leveren van energie (Cradle to Cradle).

Factsheet Ambitieweb

De vastgelegde niveaus per thema geven vervolgens een handvat om duurzaamheidseisen op te stellen. In de Voorbeeldspecificaties duurzaamheid zijn de drie niveaus voor de thema's Energie & Klimaat, Materialen & Grondstoffen en Duurzame Bereikbaarheid verder uitgewerkt.

Daarnaast is het Ambitieweb in te zetten als:

  • Communicatiemiddel – binnen het projectteam maar ook richting bijvoorbeeld bewoners op een voorlichtingsbijeenkomst
  • Een brainstormplaatje voor politici: door het abstractieniveau zonder technische keuzes en/of exacte omschrijvingen vormt het een verantwoording van gekozen ambities en een samenvatting van gevoerde discussies.
  • Om focus mee aan te geven aan derden zoals adviesbureaus, aannemers, leveranciers, etc.
  • Startpunt voor vervolgstappen.

Zelf ambities vullen met het interactieve ambitieweb

Het ambitieweb was onlangs al aangepast van 7 naar 12 thema’s. Hiermee sluiten de thema’s beter aan op de Omgevingswijzer. Inmiddels zijn voor de nieuwe thema’s ook teksten toegevoegd. We hebben dit in de vorm van een interactief ambitieweb gemaakt. Hiermee kunt u per thema het gewenste ambitieniveau aankruisen, waarmee u een gevuld ambitieweb krijgt.

Omgevingswijzer of Ambitieweb?

De Omgevingswijzer en het Ambitieweb lijken in verschijningsvorm op elkaar. Dat kan verwarring opleveren bij het gebruik van beide instrumenten; wanneer en met welk doel zet ik welke van de twee in? In Omgevingswijzer of Ambitieweb? wordt ingegaan op het gebruik van beide instrumenten.