Waterschappen vragen CO2-prestatieladder bij alle projecten boven de 0,5 miljoen euro

  Redactie_duurzaamgww
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie_duurzaamgww 898 dagen geleden

  Nieuwsbericht 24-8-2015

  In de loop van 2015 wordt duurzaamheid steeds meer onderdeel van de aanbestedingen van waterschappen. Dit betekent dat bij alle projecten boven 0,5 miljoen euro de CO2-prestatieladder wordt gevraagd. Tijdens de Regiobijeenkomst op donderdag 8 oktober 2015 legt de Unie van Waterschappen uit wat dit voor de waterbouwers betekent en hoe hierop kan worden ingespeeld.

  Visie document Waterschappen
  Er staan belangrijke opgaven op het gebied van waterbeheer op de agenda bij de waterschappen: maatregelen tegen overstromingen, investeringen in de waterkwaliteit en uitgaven voor vervanging en verbetering van de bestaande waterinfrastructuur. Vanaf nu treden waterschappen daarbij eenduidig op als publieke opdrachtgever.

  Waterschappen hebben de gezamenlijke visie 'waterschappen als publieke opdrachtgever' opgesteld. Met deze visie maken de waterschappen duidelijk hoe ze professioneel opdrachtgeverschap waarmaken.

  In de marktvisie staat dat de waterschappen hun projecten en programma's op duurzame wijze realiseren, waarbij ze de aanpak Duurzaam GWW tenminste in alle grote werken (> €500K ) vanaf de start inzetten. De CO2-prestatieladder is een instrument van de aanpak.

  Aanpak Duurzaam GWW
  De waterschappen zijn, net als de Vereniging van Waterbouwers, betrokken bij het sectorconvenant Aanpak Duurzaam GWW. De partijen in dit samenwerkingsverband vinden dat duurzaamheid een vaste plaats verdient bij het maken van plannen, het bouwen, het onderhouden en het gebruiken van nieuwe en bestaande werken. Dit betekent dat duurzaamheid ook onderdeel moet zijn van aanbestedingen.