Terugblik op derde Dag Duurzaam GWW

  Redactie_duurzaamgww
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie_duurzaamgww in de groep redactie_duurzaamGWW 849 dagen geleden

  Op maandag 29 september 2014 was de derde Dag van Duurzaam GWW in het spoorwegmuseum in Utrecht. Deimage ruim 200 deelnemers uit de spoor- en grond-, weg-, en waterbouwsector-zowel overheidsopdrachtgevers als marktpartijen – kregen een dag vol met LEF: LEF om te leiden, LEF om te doen en LEF om samen te werken, want zo gaan we voorwaarts.

  De dag stond weer in het teken van het elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen te delen met het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW, zowel bij projecten als bij de implementatie binnen de eigen organisatie.

  Na een spetterend filmpje over LEF ging de Dag onder leiding van Frénk van der Linden van start. Tijdens het plenaire programma was er na een welkomstwoord van gastheer Patrick Buck van Prorail, een plenaire discussie met zes bestuurders en de overhandiging van het 500ste CO2-prestatieladdercertificaat. Na het plenaire deel startte het ‘Ontmoeten’.

  In tafelgesprekken werd in groepjes met een expert op diverse thema’s, dilemma’s en kansen doorgepraat. Parallel daaraan werden een twaalftal inspirerende praktijkpitches gegeven:

  1. Materialen en energie in de aanbesteding
  2. Ondersteuning voor duurzame tenders vanuit GPP2020
  3. Greenstopper
  4. Innovatiekoffer 
  5. Ondersteuning voor Duurzaam GWW vanuit SBR-Curnet
  6. Duurzame bouwlogistiek 
  7. Omgevingswijzer
  8. GWW-loket voor inkoopprofessionalisering
  9. Project met CO2-prestatieladder
  10. Basistraining Aanpak Duurzaam GWW: gebruik e-learning voor snelle en effectieve implementatie 
  11. Open convenant opdrachtgever met regionaal uitvoerend bedrijfsleven
  12. Samenwerkingsverband Duurzaam GWW

  Na de lunch waren er een zestal verdiepingssessies:

  1. Sociale Innovatie - Wat is er nodig aan vaardigheden en competenties om slim te werken, innerlijk leiderschap te tonen en de vernieuwing in jouw organisatie te brengen?
  2. Borgen van Duurzaam GWW in je organisatie: Borging Duurzaam GWW provincie Overijssel en Implementatie bij ProRail
   Hoe krijg je ruimte om met DGWW aan de slag te gaan – Wat moet je regelen/borgen? Hoe doe je dat?
  3. Hoe werk je als markt en opdrachtgever samen? Leer van de ervaringen van de A2 Maastricht, zoals de concurrentiegerichte dialoog, de wijze waarop de gezamenlijke aanpak in de gebiedsontwikkeling is vormgegeven, hoe heeft het afwegen en toetsen van de criteria rondom milieu en duurzaamheid en de stedenbouwkundige inpassing heeft plaatsgevonden
  4. Hoe maak je de juiste afweging? Afweging duurzaamheid Rotterdam en Hoe maak je afweging? en Multicriteria Arcadis
   Hoe bepaal je of de ene aanbieding of maatregel meer bijdraagt aan je doelen en ambities dan een ander? In deze sessie gaan we werken met enkele methodes waarmee een afweging gemaakt kan worden en die helpen met het invullen van deze stap uit de Aanpak Duurzaam GWW.
  5.  sessie 5 verviel
  6. Innovatie: BAM innovaties bij wegen en Cumela: De winst van Duurzaamheid gedragsverandering en brandstofbesparing en Inspireren met Innovatie en Solarroad.
   Inspirerende voorbeelden vanuit de gouden driehoek (overheid, bedrijf, kennisinstelling).

  De dag werd uiteindelijk afgesloten met een terugblik en een gezamenlijke stap ‘over de streep.’ Al met al een geslaagde dag!

  Downloads:

  • Spoorboekje
  • Deelnemerslijst

  Hieronder een impressie van de Dag Duurzaam GWW in beeld:

  Film:

  En fotos volgen