• Blogs
 • Aanpak Duurzaam GWW in vogelvlucht: praatplaat voor projectteams

Aanpak Duurzaam GWW in vogelvlucht: praatplaat voor projectteams

  Redactie_duurzaamgww
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie_duurzaamgww 666 dagen geleden

  Aanpak Duurzaam GWW in Vogelvlucht: praatplaat voor projectteams

  Aanpak Duurzaam GWW is een procesaanpak waarbij duurzaamheid, het liefst zo vroeg mogelijk, geïntegreerd wordt in het proces van analyseren, afwegen, ontwerpen en specificeren.

  Om het projectteams makkelijker te maken zijn de 6 stappen van de Aanpak in een praatplaat samengevat. Per stap is kort beschreven welke activiteiten en resultaten gewenst zijn en welke instrumenten worden ingezet om uiteindelijk duurzaamheidsdoelen in GWW projecten te realiseren.

  In de praatplaat zijn de 6 stappen toegespitst op de pre-projectfase en planfasemet een doorkijk naar de ontwerp- en realisatiefase.

  In de Aanpak Duurzaam GWW zijn de 6 stappen voor 6 fases uitgewerkt, van vroege verkenningen, nog vóór dat sprake is van een project, tot realisatie en beheer en onderhoud en uiteindelijk sloop. De 6 stappen hebben per fase nadere accenten; in de vroege verkenningen is het uiteindelijke materiaalgebruik nog niet aan de orde, terwijl in de afse van realisatie al veel keuzes zijn gemaakt. Ook heeft dit consequenties voor de inzet van instrumenten: de Omgevingswijzer wordt vooral benut in de pre-project en planfases en het Ambitieweb in de concept- en planfase om de ambities voor het project mee vast te leggen. Dubocalc en de CO2 prestatieladder worden juist meer ingezet bij de ontwikkel-/ontwerpfase en in de realisatie.