CO2 besparing van 30% bij GWW-projecten

  Redactie_duurzaamgww
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie_duurzaamgww 666 dagen geleden

  CO2 besparing van 30 % bij GWW-projecten!

  CoP Gemeenten vanuit de Green Deal Duurzaam GWW en het Europese GPP2020 project werpt vruchten af

  In de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) is nog veel potentieel voor verduurzaming maar de kennis om dit op lokaal niveau praktisch vorm te geven, schiet op veel plaatsen nog tekort. Gesteund door het Europese programma Green Public Procurement 2020 project en de Green Deal Duurzaam GW, , heeft RVO daarom in 2015 een Community of Practice (CoP) opgezet met de gemeenten Eindhoven, Breda, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Enschede en de provincie Gelderland: allen belangrijke opdrachtgevers voor de GWW.

  CO2 besparing en olievlek werking

  Voorwaarde om mee te doen, was dat de deelnemers een concreet project hadden om dit te verduurzamen. En dat is gelukt! In de projecten werd gemiddeld 30 procent aan CO2 bespaard t.o.v. een reguliere uitvoering. Zo verduurzaamde gemeente Nijmegen de parkeerplaatsen bij Cinemec door duurzaam beton toe te passen en gemeente Arnhem richtte zich op de verduurzaming van het bouwrijp maken van de grond in een wijk en het aanleggen van een duurzaam rioleringssysteem.

  De winst wordt nog groter nu de gemeenten ook stappen zetten om hun inkoopproces structureel aan te passen zodat alle toekomstige projecten duurzaam ingekocht worden. Zo gaat Nijmegen in de gehele stad duurzaam beton toepassen en werkt Arnhem standaard met het instrument Amibitieweb. En het effect wordt nog groter nu bijv. gemeente Nijmegen ook de buurgemeenten gaat betrekken om volgens Duurzaam GWW te werken.

  Leren van elkaar

  In vier bijeenkomsten delen de deelnemers kennis en ervaring over verduurzamen, zoals het werken met het Ambitieweb, , waarmee je ambities van duurzaamheid in kaart brengt , concreet maakt en gezamenlijk vastlegt. Extra aandacht ging uit naar onderwerpen met een groot gedeeld belang, zoals een duurzaam rioleringssysteem om duurzaam asfalt en beton. Door samen te werken aan de praktijkcasus kon ieder vanuit de eigen praktijk kennis en ervaring inbrengen. Samen met externe experts die algemene en extra individuele ondersteuning boden, werd een prettig, effectief en open leerklimaat geschapen.

  De deelnemers zijn enthousiast, tevreden met het resultaat en geven aan veel te hebben geleerd. Ze willen graag door en hopen dat ook andere gemeenten zich aansluiten. Hiervoor worden al vervolgstappen gezet door een aantal gemeenten.

  Het Europese project GPP2020 is met ingang van 1 mei met succes afgesloten. Op de website www.GPP2020.eu is een groot aantal uitgebreide beschrijvingen te vinden, van CO2 besparende tenders op allerlei terreinen. Nederlandse publieke aanbesteders kunnen hier zeker hun voordeel mee doen.

   

  foto2 gpp2020

  Meer informatie:

  CO2 besparende tenders: www.GPP2020.eu

  Green Deal: Esther Veenendaal (Esther.veenendaal@rvo.nl) en GPP2020: Antoinet Smits (antoinet.smits@rvo.nl)

   

   

  Meer informatie:

  www.duurzaamgww.nl en www.aanpakduurzaamgww.nl ;

  Antoinet Smits en Esther Veenendaal (0650891510)