Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekening op Infratech 2017

  Annelies Sparreboom
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Annelies Sparreboom 433 dagen geleden

  Er liggen enorme uitdagingen als het gaat om duurzaamheid: de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. De Spoor-, Grond-, Water- en Wegenbouwsector (GWW-sector), is één van de sectoren met grote invloed op de duurzaamheid van de leefomgeving. Op 17 januari ondertekenen meer dan 50 partijen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, tijdens de opening van Infratech.

  De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is het vervolg op de Green Deal Duurzaam GWW, die liep van 2013-2015. In deze periode is de Aanpak duurzaam GWW ontwikkeld aan de hand van pilots en praktijkervaringen gericht op een gezond leefmilieu en het tegengaan van klimaatverandering. De Aanpak is voor de hele GWW-sector werkbaar gemaakt en biedt richtlijnen om in projecten verantwoord om te gaan met grondstoffen en materialen en een goede afweging te maken tussen kosten en opbrengsten.

  Green Deal Duurzaam GWW

  De eerste Green Deal Duurzaam GWW was een samenwerking tussen 29 partijen uit de GWW, zowel overheden, marktpartijen en kennisinstellingen. De Green Deal heeft een goede aanzet gegeven en het vervolg is dan ook vanzelfsprekend. Uit de evaluatie bleek dat, om de ambities voor GWW te realiseren, meer samenwerking nodig is in de keten. De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zal daarom nog sterker gericht zijn op samen maximaal en verantwoord kansen benutten in projecten. De Aanpak Duurzaam GWW helpt om die kansen concreet te maken. De ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 willen daarnaast een voorbeeld zijn voor partijen die (nog) niet deelnemen.

  Loket Duurzaam GWW

  In de Green Deal 2.0 zijn de partijen zelf verantwoordelijk voor het realiseren van hun eigen gestelde doelen. Het loket Duurzaam GWW gaat de ondertekenaars faciliteren bij het realiseren van de Green Deal 2.0. Dit virtuele loket wordt bemand door de volgende deelnemers van de Bouwcampus: Building Changes, CROW, PIANOo en SBRCURNET. 

  Ondertekening Green Deal Duurzaam GWW 2.0

  Rondom de ondertekening organiseren Platform WOW en Duurzaam GWW een evenement. Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, verricht zowel de opening van Infratech als de ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers