Green Deal voor duurzame wegen, spoor en waterwegen ondertekend

  Annelies Sparreboom
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Annelies Sparreboom 428 dagen geleden

  Dinsdag 17 januari heeft Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat namens de Rijksoverheid/minister van Infrastructuur en Milieu de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt voort op de Green Deal GWW uit 2013. De ondertekening vond plaats tijdens de Infratech, de belangrijkste beurs voor de infrastructuur in Nederland.

  Jan Hendrik Dronkers: “De Green Deal duurzaam GWW 2.0 zal een geweldige impuls geven aan de verduurzaming van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Onze sector heeft een grote footprint, en Rijkswaterstaat draagt daar, als grote opdrachtgever, aan bij. Ik maak mij er, vanuit onze duurzaamheidsambitie, hard voor de Aanpak Duurzaam GWW naar de bedoeling te gaan uitvoeren. Deze Green Deal is een springplank naar duurzaamheid als “business as usual”.

  Ondertekenaars

  Rijkswaterstaat is samen met gemeente Rotterdam gastheer van de infratech waar de Green Deal ondertekend is door ruim 60 partijen uit de sector. Naast het ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.

  Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% ten opzichte van 1990.

  Samenwerking

  Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de grond-, weg- en waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo samen te zorgen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Nederland, dat infrastructuur een dienst voor een duurzame dynamische samenleving en creativiteit en het innovatief vermogen van de markt ten volle wordt benut.

  Ambitie Green Deal DGWW 2.0

  De ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is als volgt geformuleerd:

  Duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten (duurzaamheid is ‘business as usual’)

  Tekst Green Deal Duurzaam GWW 2.0

  Handreiking

  De Unie van Waterschappen heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten. De handreiking geeft onder andere een stap-voor-stap-toelichting voor de toepassing van de Omgevingswijzer en het Ambitieweb

  Handreiking Samen aan de slag met duurzaamheid

  Loket Duurzaam GWW

  In de Green Deal 2.0 zijn de partijen zelf verantwoordelijk voor het realiseren van hun eigen gestelde doelen. Het loket Duurzaam GWW gaat de ondertekenaars faciliteren bij het realiseren van de Green Deal 2.0. Dit virtuele loket wordt bemand door de volgende deelnemers van De Bouwcampus: Building Changes, CROW, PIANOo en SBRCURnet.

  Loket Duurzaam GWW

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers