Nieuwe handreiking Aanpak Duurzaam GWW bij baggerwerken van de waterschappen

  Annelies Sparreboom
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Annelies Sparreboom 359 dagen geleden
  De Unie van Waterschappen heeft een handreiking opgesteld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW specifiek bij baggerwerken van de waterschappen. In de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 hebben alle ondertekenaars afspraken gemaakt over het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW bij spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Onder deze afspraken valt onder meer het bevorderen van duurzaamheid bij kleinere waterschapsprojec­ten door gezamenlijk het (bagger)programma van individuele waterschappen te toetsen op duurzaamheidsthema's in het (bagger)programma.
   

  Aanpak Duurzaam GWW

  De Aanpak Duurzaam GWW is een procesaanpak waarbij duurzaamheid, zo vroeg mogelijk in het proces, een structurele plek krijgt in het project. De Aanpak wordt ondersteund door 4 instrumenten: Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-Prestatieladder en DuboCalc.

  Vanzelfsprekenheid

  Het nadenken over duurzaamheid in de baggerwerken van de waterschappen moet een vanzelfsprekend worden bij het opstellen van geldende eisen, voorwaarden en wensen (van baggerwerken). Het toepassen van de Aanpak Duur­zaam GWW is de manier om dit te doen. Dit geldt zowel voor grote baggerwerken als kleine cyclische baggerwerken

  Pilots baggerwerken

  Naar aanleiding van ervaringen die met pilots zijn opgedaan met de Aanpak Duurzaam GWW voor baggerwerken wordt in de handreiking toelichting gegeven op het Ambitieweb, de CO2-Prestatieladder en de manier waarop deze toegepast kunnen worden op baggerwerken van de waterschappen.

  Handreiking Aanpak Duurzaam GWW bij baggerwerken van de waterschappen

  Meer informatie
  Aanpak Duurzaam GWW 
  Green Deal 2.0 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers