Bouwlogistiek

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Duurzame bouwlogistiek vraagt van de GWW-sector om logistiek te beschouwen als integraal onderdeel van het gehele bouwproces (van ontwerp tot uitvoering), in plaats van als een afgeleide van de bouw. Hiermee is winst te behalen in euro’s, en voor mens en milieu. Volgens Nederlandse en Britse praktijkervaringen kan het voordeel voor de hoofdaannemer oplopen tot 10-15% materiaalreductie, 6% meer arbeidsproductiviteit en 8% hogere winst.

Volgens het platform Logistiek in de Bouw is circa 30% van het goederenvervoer over de weg bouwgerelateerd, en ontstaat een groot deel van de hinder, overlast, congestie en uitstoot van emissies door het bouwverkeer. Bovendien is de impact van bouwlogistiek op het lokale leefmilieu groot, doordat de meeste bouw- en renovatieprojecten in (dicht) gebouwde omgeving plaatsvinden.

Faalkosten in de bouw (schattingen variëren van 5% tot meer dan 10%) worden tot slot mede veroorzaakt door te vroege, te late of verkeerde leveringen. Nog afgezien van de kosten van inefficiëntie door lage beladingsgraad of overbodige verkeersbewegingen. Dit maakt dat partijen uit de gehele bouwketen en in GWW en in B&U bouw (van opdrachtgever, aannemer, toeleverancier en transporteur) inzien dat een ‘drievoudige winst’ is te realiseren van een sneller, efficiënter en duurzamer bouwproces.

Bouwlogistiek en de Aanpak Duurzaam GWW
Bouwlogistiek haakt op verschillende aspecten bij de Aanpak Duurzaam GWW aan. Zo wordt er bij de Aanpak gebruik gemaakt van het Ambitieweb. Met behulp van het Ambitieweb worden de ambities op de belangrijkste GWW-thema’s beeldend weergegeven. Bouwlogistiek heeft een impact op diverse thema’s uit het Ambitieweb zoals bijvoorbeeld; materialen & grondstoffen, leefomgeving, etc.

Wel is het goed je te realiseren dat er een verschil is in het invullen van het Ambitieweb voor aanleg en voor realisatie. De impact om te stimuleren op de bouwlogistiek valt in de aanlegfase, aangezien er sprake moet zijn van een bouwproject met bouwplaats(en).

Nu heeft een nieuwe weg (weliswaar indirect) de meeste invloed op emissies gedurende de gebruiksfase. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld (binnenstedelijk) bouwen. Niettemin zijn de impacts in de aanlegfase significant.

Zeker als je de cumulatieve wegbelasting voor alle bouwverkeer in bijvoorbeeld een regio bekijkt. En bovendien is de aanlegfase voor de omgeving vaak minstens zo belangrijk als de gebruiksfase. Aanwonenden van de logistieke routes naar Utrecht Nieuw Centraal Station zien bijvoorbeeld in 10 jaar tijd 1 miljoen vrachtwagens langsrijden.

Lees meer in de factsheet Welke kansen biedt goede bouwlogistiek over de aansluiting van bouwlogistiek op de Aanpak Duurzaam GWW met een uitwerking van de ambitieniveau’s van het Ambitieweb.

Het nieuwe draaien
Door bouwmachines slimmer te bedienen kan veel energie worden bespaard. Dit noemen we Het Nieuwe Draaien. Toepassing hiervan zorgt al snel voor een besparing van 10% op de brandstofkosten. Voor de gehele branche is dat een winst van circa 200 miljoen per jaar. Met een slimme werkaanpak en planning neemt de winst verder toe.

Interessante links
Welke kansen biedt goede bouwlogistiek?
Platform Logistiek in de Bouw
Werkwijzers Minder Hinder van RWS
Logistiek op de bouwplaats
Het nieuwe draaien