co2-prestatieladder

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Niet alleen in de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van projecten. imageProjecten zijn gedefinieerd als bouwprojecten, onderhoudscontracten, ontwerpcontracten, diensten, etc. Het gaat daarbij om CO2-reductie in de life cycle van een infrastructuurobject. Dat is onder andere te bereiken door energiebesparing bij productie of tijdens de gebruiksfase, het efficient gebruik maken van materialen, inkoop van meer duurzame materialen, levensduur verlengend onderhoud, en het gebruik of zelf opwekken van duurezame energie.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Zo wordt een hogere score op de ladder belaand met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces in de vorm van een – fictieve- korting op de inschrijfprijs.

Toepassing van de CO2-Prestatieladder binnen de Aanpak
De toegevoegde waarde van de CO2-Prestatieladder wordt voor een groot deel bepaald door een juiste toepassing ervan. Als binnen een project een hoge ambitie op het gebied van Energie & Klimaat (of duurzaame, CO2-arme materialen) wordt nagestreefd, dan past daarbij ook de inzet van de CO2-Prestatieladder. Daarnaast kunnen bepaalde marktomstandigheden het gebruik van de CO2-Prestatieladder interessant maken. Om bij concrete aanbestedingen te bepalen of de CO2-Prestatieladder het juiste instrument is en voor verdere informatie over de CO2-Prestatieladder verwijzen we u naar SKAO, de stichting die de CO2-prestatieladder beheert of u kunt contact opnemen met de helpdesk van het CROW.