Contact

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Logo loket DGWW

Er liggen enorme uitdagingen als het gaat om duurzaamheid. Daarom is Green Deal DGWW 2.0 nog sterker gericht op: Samen verantwoord kansen benutten in projecten. Het Loket Duurzaam GWW kan u ondersteunen bij het realiseren van de doelen van de Green Deal 2.0.

Het Loket wordt bemand door de volgende deelnemers van de Bouwcampus: Building Changes, CROW, PIANOo en SBRCURNET. 

Wilt u een vraag stellen aan het Loket mail dan naar: info@duurzaamgww.nl

 

Deelnemers loket DGWW