De Aanpak

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. Met de Aanpak worden stappen doorlopen zoals, het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, deze afwegen, concreet maken, uitvoeren en doorgeven aan de volgende projectfase. Door met de Aanpak te werken wordt er winst behaald op de drie P’s; People, Planet en Profit. Per project verschilt per thema de opbrengst, maar denk aan bijvoorbeeld meer duurzame innovatie, energiebesparing en meer doen met minder budget. De Aanpak sluit goed aan op andere sectorontwikkelingen, zoals innovatiegericht ontwerpen, gunnen op waarde, innovatief aanbesteden, risicobeheersing en functioneel specificeren.

Handreiking Aanpak Duurzaam GWW

In januari 2017 heeft de Unie van Waterschappen samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten. De handreiking geeft onder andere een stap-voor-stap-toelichting voor de toepassing van de Omgevingswijzer en het Ambitieweb

Handreiking Samen aan de slag met duurzaamheid

Praatplaat voor projectteams

Om het projectteams makkelijker te maken zijn de 6 stappen van de Aanpak in een praatplaat samengevat. Per stap is kort beschreven welke activiteiten en resultaten gewenst zijn en welke instrumenten worden ingezet om uiteindelijk duurzaamheidsdoelen in GWW projecten te realiseren.

In de praatplaat zijn de 6 stappen toegespitst op de pre-projectfase en planfase met een doorlijk naar de ontwerp- en realisatiefase

Praktijk
De Aanpak helpt iedereen die bezig is met het plannen, aanbesteden en uitvoeren van projecten op weg. Lees de ervaringsverhalen om te ontdekken hoe anderen aan de slag gingen met de Aanpak. Bekijk de praktijkvoorbeelden ter inspiratie of ga direct naar de Aanpak Duurzaam GWW om met het stappenplan te beginnen.

Wegwijzer Wegprojecten
De Wegwijzer Wegprojecten is een concrete uitwerking van de Aanpak, speciaal voor (weg)projecten. Deze wegwijzer leidt door de meest relevante stappen van de Aanpak Duurzaam GWW toegespitst op wegen.

image

Downloads
PDF van de gehele Aanpak 
Factsheet de Aanpak