Gedachtegoed

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. De Aanpak draait om het doorlopen van de stappen, zoals het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, deze afwegen, concreet maken, uitvoeren en doorgeven aan de volgende projectfase. Door met de Aanpak te werken wordt er winst behaald op de drie P’s; People, Planet en Profit. Per project verschilt per thema de opbrengst, maar denk bijvoorbeeld aan meer duurzame innovatie, energiebesparing en meer doen met minder budget.

De vijf basisprincipes waarop de Aanpak Duurzaam GWW is gebaseerd:

  1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van de organisatie naar de projecten en opgaves.
  2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk en integraal mee bij infrastructurele opgaves, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen. Benut koppelkansen en ruimtelijke koppelingen om samen met andere partijen duurzaamheidsdoelen te bereiken.
  3. Focus per project of opgave op de duurzaamheidsthema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.
  4. Innovatiegericht aanbesteden en gunnen op duurzaamheid: creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door zoveel mogelijk oplossingsvrij te specificeren. En dat niet alleen voor opdrachtnemers, maar ook in het eigen ontwerpproces. Opdrachtgevers belonen de kwalitatief beste aanbiedingen met winst voor de hele levenscyclus en niet meer alleen op de investeringskosten en de laagste prijs. Zo krijgen markt en innovaties meer kansen.
  5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, is er een set instrumenten gekozen, zodat duurzaamheid op een consistente wijze getoetst en geborgd wordt.Maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-Prestatieladder en DuboCalc.

Bovenstaande principes zijn in de Aanpak Duurzaam GWW verwerkt.