Gemeenten GPP2020

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Internationale Samenwerking rond Aanbestedingen voor een emissiearme economieimage
Green Public Procurement 2020 (GPP2020) is een Europees project gericht op het vanzelfsprekend maken van duurzaam aanbestedingen in heel Europa. Het project draagt daarmee bij aan de volgende EU-doelstellingen:

  • Het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen met 20%;
  • het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen met 20% verhogen en
  • de energie-efficiëntie met 20% verbeteren.

Er is een samenwerkingsverband met acht Europese lidstaten en enkele Europese netwerken, waarin de volgende activiteiten plaatsvinden:

  1. Het realiseren van meer dan 100 duurzame aanbestedingen om onmiddellijk een aanzienlijke reductie in CO2-emissies te behalen.
  2. Training -en netwerkevenementen – zowel voor afnemers als aanbieders van aanbestedingstrainingen – over het realiseren van energie-gerelateerde GPP in Oostenrijk, Kroatië, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië en Spanje.
  3. Het versterken van permanent ondersteunende structuren voor GPP op nationaal niveau.

GPP 2020 wordt medegefinancierd door het programma Intelligent Energy Europe van de Europese Commissie.

Meer informatie: Website GPP2020

Contactpersoon RVO
Antoinet Smits
E: antoinet.smits@RVO.nl

image