Green Deal 2013-2015

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De partijen in het samenwerkingsverband zijn het erover eens dat het thema duurzaamheid een vaste plaats verdient bij het maken van plannen, het bouwen, het onderhouden en het gebruiken van nieuwe en bestaande werken. Dit betekent dat duurzaamheid ook onderdeel moet zijn van aanbestedingen en dat duurzaamheidsaspecten moeten worden gewaardeerd.

Om het gezamenlijk gedachtegoed en de samenwerking te bekrachtigen is de Green Deal Duurzaam GWW gesloten in juni 2013. Dit was een belangrijke stap om het bestuurlijk commitment bij alle partijen officieel te maken. Ondertussen wilden nog meer partijen aansluiten en is er in februari 2014 een tweede ronde geweest en zijn er nog eens 8 partijen bijgekomen.

De Green Deal Duurzaam GWW is in totaal door 29 partijen ondertekend.

Daarnaast stimuleert deze Green Deal andere partijen om ook duurzaamheid in de GWW-sector naar een hoger plan te tillen. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de Aanpak Duurzaam GWW, de bijbehorende instrumenten en de implementatie hiervan in termen van Doen, Verbreden en Ontwikkelen.

Green Deal Runner Up Award
Op maandag 24 november 2014 heeft de Green Deal ‘Duurzaam GWW’ de Green Deal Runner Up Award gewonnen. Deze prijs bevestigt de belangrijke stappen die gezet worden in deze sector. De Runner Up Award is een aanmoedigingsprijs voor veelbelovende lopende Green Deals die bijzondere prestaties laten zien op het gebied van samenwerking, durf en vernieuwing. 

Eindrapportage Duurzaam GWW

In de eindrapportage Duurzaam GWW staan de projecten waarin de Aanpak Duurzaam GWW is toegepast.

Eindrapportage Duurzaam GWW (pdf)