Vrije tekst

Persbericht – Nederlandse infrasector en Rijk gaan samen voor duurzaam Utrecht 10 juni 2013 – Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die vandaag door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Defensie, Prorail en 17 andere partijen is ondertekend. Lees verder ......... Het Samenwerkingsverband Duurzaam GWW Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en enkele kennisinstellingen. Een partijen en beleidsmakers heeft het initiatief genomen duurzaam inkopen in de Spoor- en GWW-sector door te ontwikkelen. Zo worden de krachten gebundeld om duurzaamheid naar een hoger plan te tillen en de sector duurzaam te maken.