Historie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Het samenwerkingsverband ondersteunt de ambitie van de Rijksoverheid om 100% duurzaam in te kopen. De inkoopcriteria die in het verleden zijn ontwikkeld, zijn dan ook meegenomen in de ontwikkeling van de Aanpak Duurzaam GWWMaar naast deze Duurzaam Inkoop criteria was er in de GWW–sector behoefte aan een betere aansluiting op functioneel aanbesteden met oplossingsvrije criteria en meer ambitie in duurzaamheid.image

Begin 2010 is er een sectorbrede verkenning uitgevoerd. Deze verkenning gaf inzicht in de processen en producten waar de grootste winst te behalen is voor wat betreft duurzaamheidsthema’s in de gww-sector. Namelijk op Energie&Klimaat, Materialen&Grondstoffen en Hinder&Bereikbaarheid. Daarnaast werd duidelijk dat in een vroegtijdige en integrale benadering van systemen en thema’s, eventueel in combinatie met de omgeving, de grootste kansen liggen.

Met dit alles in het achterhoofd heeft een aantal opdrachtgevers, marktpartijen en beleidsmakers de handen ineen geslagen om handen en voeten te geven aan duurzaamheid in het aanbestedingsproces. Er zijn vijf basisprincipes geformuleerd en op basis daarvan is de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld.