Inkoopprofessionalisering

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Door verdergaande professionalisering van de inkoop ontstaat een klimaat waarin ruimte is om te werken volgens de ‘Aanpak Duurzaam GWW’. Het GWW Inkoopplatform draagt bij aan de inkoopprofessionalisering in de grond-, weg- en waterbouw door kennisuitwisseling te stimuleren tussen opdrachtgevers alsook om kennis, ervaringen en informatie te delen.

GWW Inkoopplatform
Het GWW Inkoopplatform is een samenwerkingsverband tussen PIANOo, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en Platform WOW. Met het platform stimuleren zij kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw. Het gaat hierbij om een breed scala aan onderwerpen: van contractkeuze, wijze van aanbesteden tot het managen van contracten.

image

Het GWW Inkoopplatform brengt mensen bij elkaar, stimuleert discussie over prangende zaken, verzamelt kennis en verspreidt deze.

Kijk voor meer informatie op:

PIANOo
GWW Inkoopplatform
Publiek Private Samenwerking (PPS)