Innovatie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Innovatie is een van de basisprincipes binnen Duurzaam GWW:

Duurzaam GWW kiest voor een aanpak die op alle fases in een aanbestedingsproces aangrijpt en die ruimte biedt aan duurzame innovatie: Van voorschrijven naar innovatief aanbesteden.

Inkoop Innovatie Urgent (IIU)
Inkoop innovatie urgent richt zich op het benutten van innovatie door de overheid. Het bereiken van concrete resultaten staat centraal. Dit gebeurt in boegbeeldprogramma’s. Dit zijn programma´s gericht op maatschappelijke vraagstukken waarvoor het bedrijfsleven oplossingen kan bieden. Oplossingen die door de overheid ingekocht kunnen worden. Dit biedt kansen voor overheid én bedrijfsleven.

In het programma IIU zijn acht boegbeeldthema’s benoemd, waarvoor minimaal twintig innovatiegerichte projecten worden gerealiseerd. Deze projecten dienen als voorbeeld voor andere overheden. Daarnaast worden instrumenten ontwikkeld in het aanbestedingsproces, die het (herhaald) inkopen van innovaties mogelijk maken.

Een van deze projecten is: De duurzame weg, De duurzame weg gaat uit van vier wegconcepten, de energieweg, de leefbare weg, de natuurweg en de robuuste weg. Deze concepten zullen verder ontwikkeld worden, ook door uitrol van projecten in de praktijk.

De werkgroep van dit project ondersteunt wegprojecten in de praktijk aan de hand van:

image

De wegprojecten leveren een bijdrage aan het verduurzamen van de infrastructuur door toepassing van de procesaanpak en instrumenten uit deze programma’s. Hierbij gaat het vaak om maatschappelijke vraagstukken waarvoor het bedrijfsleven oplossingen kan bieden. Oplossingen die de overheid kan inkopen. De leerervaringen van deze projecten stelt de werkgroep via deze site beschikbaar.

Andere instrumenten van het programma zijn:

  1. De innovatiemarkt: hét online platform dat innovatievraag en –aanbod samenbrengt. De innovatiemarkt duurzame innovaties heeft als doel aanbieders, (MKB) bedrijven, en potentiële Overheidsklanten voor duurzame innovatie bij elkaar te brengen. Overheden kunnen aangeven waar ze op korte of lange termijn naar zoeken. Bedrijven kunnen etaleren wat ze kunnen leveren.
  2. De innovatiekoffer: met de innovatiekoffer heeft EZ een online platform ontwikkeld met instrumenten en best practices op het gebied van innovatiegericht inkopen.
  3. De modulaire animatie: op een leuke visuele wijze uitleg over het programma
  4. De fysieke en online projectenkaart met hierin de boegbeeldthema’s en projecten.

Interessante links
Werkgroep Duurzame wegconcepten
Handreiking Duurzame Infrastructuur
Infra-Innovatie Netwerk
Innovatiekoffer
Inkoop Innovatie Urgent