Mansveld over de Aanpak

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Ik neem u even mee op een reis naar de toekomst.  

We schrijven het jaar 2020. De Spoor-, Grond-, Weg- en Waterbouw-sector (GWW) heeft de afgelopen jaren haar Staatssecretaris Mansveldverantwoordelijkheid genomen. De sector levert een forse bijdrage aan een duurzame samenleving. Door blijvend te investeren in durzame innovaties,
energiebesparing en door meer te doen met minder budget, heeft de sector haar groene ambities waargemaakt. Onze infrastructuur is robuust en toekomstbestendig. En tegelijkertijd is de leefbaarheid van ons land van hoge kwaliteit gebleven. Sterker nog, ondanks de groei van de mobiliteit is deze zelfs verbeterd.

De creativiteit en het innovatief vermogen van de markt wordt ten volle benut, de overheid geeft ruimte aan dynamisch ondernemerschap. Nederland is een internationaal voorbeeld van hoe infrastructuur duurzaam ingepast kan zijn in een dichtbevolkte samenleving en sterke economie. De fundamenten van dit succes werden gelegd door het samenwerkingsverband Duurzaam GWW en de Green Deal die zij sloten in de zomer van 2013.

Is dit een onrealistisch droombeeld dat ik U schets?

Nee, dat is het dus niet!
Ik heb namelijk alle vertrouwen in het samenwerkingsverband Duurzaam GWW en de afgesloten Green Deal. Dat vertrouwen is vooral gebaseerd op de gezamenlijkheid van dit initiatief. De kracht van deze deal ligt hierin dat alle partijen mee doen; opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen.

Binnen het samenwerkingsverband bundelt de GWW-sector haar krachten om duurzaamheid in de sector naar een hoger plan te tillen. Het samenwerkingsverband ‘Duurzaam GWW’ kiest met andere woorden voor groen ondernemerschap.

Het samenwerkingsverband Duurzaam GWW heeft een gedeelde visie op duurzaamheid waaruit een nieuwe aanpak is ontwikkeld. Kern van deze aanpak is dat alle partijen af

spreken in een zo vroeg mogelijk stadium van een project zaken als energiebesparing, leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen mee te nemen. Hiermee kan enorm veel winst worden geboekt in elke fase van een individueel project. En wordt duurzame innovatie de vanzelfsprekende rode draad binnen elk project.

En wordt duurzame innovatie de vanzelfsprekende rode draad binnen elk project.

In de Green Deal is afgesproken dat de sector op basis van de opgedane ervaringen deze aanpak verder ontwikkelt en kennis en ervaring deelt met andere GWW partijen. Innovatie en kennis van de markt wordt benut om te komen tot duurzame oplossingen. GWW-projecten dragen op deze wijze bij aan het halen van hun eigen duurzame doelen en ambities.

Aangezien ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat ondertekenaars van deze Green Deal zijn, gaan zij ook voor verbreding zorgen en ervaringen delen. Zo hoeven we niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. En creëren we zoveel massa dat ‘Duurzaam GWW’ een beweging wordt waar je niet meer omheen kunt. Door samen onze schouders eronder te zetten maken we samen die omslag naar een duurzame sector in 2020.

Op deze website vindt u diverse verhalen en projecten om U te inspireren zelf aan de slag te gaan met de nieuwe aanpak en duurzaamheid mee te nemen binnen uw projecten. En uw ervaringen te delen met uw netwerk.

Kortom, laat U inspireren!

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Wilma Mansveld