Omgevingswijzer

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De omgevingswijzer brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. Op basis van twaalf duurzaamheidsthema's kan op gestructureerde wijze het bewustzijn en de discussie rondom duurzaamheid bevordert worden.De Omgevingswijzer helpt om, op een systematische wijze, de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. Het faciliteert een gestructureerde discussie en helpt een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied te ontwikkelen. De Omgevingswijzer geeft inzicht in sociale, ecologische en economische duurzaamheid (people, planet en profit).

De Omgevingswijzer wordt bij voorkeur al ingezet in de initiatieffase of pre-projectfase (fase 1 van de Aanpak). De grootste winst is namelijk te behalen in de koppeling van programma’s en projecten in tijd en ruimte. Het instrument kan ook nog in de de concept –of planfase (fase 2) worden ingezet. Dan als hulpmiddel bij het onderzoeken en bepalen van kansen en ambities.

image

De resultaten uit de Omgevingswijzer kunnen weer als input voor het Ambitieweb dienen.

Ga hier meteen met de Omgevingswijzer aan de slag.

Voor meer informatie over de Omgevingswijzer kunt u contact opnemen met het Omgevingswijzerteam van Rijkswaterstaat via: omgevingswijzer@rws.nl.