omgevingswijzer

  • iedereen (publiek zichtbaar)

De Omgevingswijzer helpt om, op een systematische wijze, de duurzaamheid van opgaves en projecten in imageeen gebied inzichtelijk te maken. Het faciliteert een gestructureerde discussie en helpt een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied te ontwikkelen. Zowel de sociale, ecologische als economische duurzaamheid (people, planet en profit) komt aan bod.

Wanneer in te zetten in een project?

De Omgevingswijzer is op projectniveau inzetbaar in fase 1: de initiatieffase of pre-projectfase. De grootste winst is namelijk te behalen in de koppeling van programma’s en projecten in tijd en ruimte.

De Omgevingswijzer wordt ingezet tijdens de eerste stap in het stappenplan van de eerste fase. Bij stap 1 (analyse vragen en ambities) worden de ambities op projectniveau bepaald onder andere door gebruik te maken van de kaders van gebiedsagenda’s.

Als de Omgevingswijzer niet in fase 1 is toegepast, kan het instrument alsnog worden gebruikt in stap 1 van fase 2, de concept –of planfase. Dan als hulpmiddel bij het onderzoeken en bepalen van kansen en ambities.

De resultaten uit de Omgevingswijzer kunnen weer als input voor het Ambitieweb dienen.

Ga hier meteen met de Omgevingswijzer aan de slag.

Voor meer informatie over de Omgevingswijzer kunt u contact opnemen met het Omgevingswijzerteam van Rijkswaterstaat via: omgevingswijzer@rws.nl.