Organisatie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Organisatie van het samenwerkingsverband
Er zijn twee operationele teams; het Directeurenoverleg en het Centraal Team. Tijdens de overleggen wordt de koers gezet én opgevolgd. 

Eén van de taken van het samenwerkingsverband is het beheren en onderhouden van de Aanpak. Dit gebeurt in de werkgroep Beheer en Onderhoud. Daar worden ervaringen en gewenste verbeteringen besproken en zijn de instrumenteigenaren vertegenwoordigd.

Voor de uitwisseling van kennis en ervaring uit de dagelijkse praktijk zijn er enkele Praktijkgroepen en Communities of Practice. 

Opdrachtgeversforum
Duurzaam GWW wordt in het Opdrachtgevers forum door diverse partijen uit het samenwerkingsverband vertegenwoordigd.