Over ons

  • iedereen (publiek zichtbaar)
Over ons

Het Samenwerkingsverband Duurzaam GWW bestaat uit zowel marktpartijen, overheidsopdrachtgevers als kennisinstituten. Hoewel de partijen divers zijn en uit de gehele Spoor en Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW-sector) komen, zijn ze gelijkgestemd. Het is een unieke samenwerking en samen werken zij aan het naar een hoger plan tillen van duurzaamheid in de gww-sector.

Organisatie van het samenwerkingsverband

Er zijn drie operationele teams; de stuurgroep, de coördinatiegroep en het Loket Duurzaam GWW.

De stuurgroep is belast met de uitvoering van deze Green Deal en delegeert dit naar de Coördinatiegroep. De stuurgroep stimuleert en volgt op hoofdlijnen de voortgang van de Green Deal. De stuurgroep besluit over financiële zaken en collectieve activiteiten. Daarnaast stelt de stuurgroep werkgroepen in voor specifieke collectieve acties of operationele doelen. Er zijn werkgroepen actief (geweest) op het gebied van

  • monitoring
  • communicatie
  • beste prijs/kwaliteit verhouding (BPKV) /Inkoopcriteria en Meerwaardebeloning

De coördinatiegroep ondersteunt de stuurgroep bij de dagelijkse aansturing van de Green Deal. De coördinatiegroep monitort de doelen en afspraken op basis van bijdragen van de deelnemers en stimuleert korte termijn activiteiten.

Het loket is het aanspreekpunt voor de deelnemers in de Green Deal. Het fungeert als vraagpunt en helpdesk, faciliteert de website en organiseert gezamenlijke activiteiten. Daarnaast organiseert het loket afstemming tussen de instrumentenbeheerders van het ambitieweb, DuBoCalc, Omgevingswijzer en CO2-prestatieladder.

Praktijkgroepen en Communities of Practice
Voor de uitwisseling van kennis en ervaring uit de dagelijkse praktijk zijn er enkele Praktijkgroepen en Communities of Practice. 

Opdrachtgeversforum
Duurzaam GWW wordt in het Opdrachtgevers forum door diverse partijen uit het samenwerkingsverband vertegenwoordigd.