Over ons

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Het Samenwerkingsverband Duurzaam GWW bestaat uit zowel marktpartijen, overheidsopdrachtgevers als kennisinstituten. Hoewel de partijen divers zijn en uit de gehele Spoor en Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW-sector) komen, zijn ze gelijkgestemd. Het is een unieke samenwerking en samen werken zij aan het naar een hoger plan tillen van duurzaamheid in de gww-sector.

Missie van het samenwerkingsverband
De partijen zetten zich individueel én samen (pro)actief in om duurzaamheidsdoelen in de gww-sector te behalen. 

De vijf basisprincipes van Duurzaam GWW

1.    Vertaal de duurzaamheidsdoelen van de organisatie naar de projecten;
2.    Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk en integraal mee bij infrastructurele opgaves;
3.    Focus per project op de duurzaamheidsthema’s waar de meeste duurzaamheidswinst is te behalen;
4.    Innovatiegericht aanbesteden en gunnen op duurzaamheid;
5.    Gebruik maken van een gezamenlijk instrumentarium. 

De Aanpak Duurzaam GWW
De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. De Aanpak draait om het doorlopen van stappen, zoals het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, deze afwegen, concreet maken, uitvoeren en doorgeven aan de volgende projectfase. Door met de Aanpak te werken wordt er winst behaald op de drie P’s; People, Planet en Profit. Per project verschilt per thema de opbrengst, maar denk bijvoorbeeld aan meer duurzame innovatie, energiebesparing en meer doen met minder budget. De Aanpak sluit goed aan op andere sectorontwikkelingen, zoals innovatiegericht inkopen, gunnen op waarde,  risicobeheersing en functioneel specificeren.

Waarom aansluiten?
De organisaties in het samenwerkingsverband gaan voor een langjarige duurzame samenwerking. Dat betekent blijvend ontdekkingen en ontwikkelingen met elkaar delen, samen vraagstukken oplossen en kennis- en leerervaringen delen. Zo wordt samen de transitie naar een duurzame gww- sector gemaakt.

Doet u ook mee? Neem dan direct contact met ons op en ga vandaag nog aan de slag.