De Aanpak in de praktijk

De Aanpak Duurzaam GWW is een veelomvattende Aanpak. Daardoor is hij breed toepasbaar: in verschillende fases, projecten, thema’s en rollen. Dit maakt de Aanpak zeer compleet, maar soms ook lastig naar de eigen situatie te vertalen. Hoe werkt het dan nu in de dagelijkse praktijk? En vooral, wat en hoe kan ik er mee werken? In dit menu-item wordt zoveel mogelijk informatie uit de praktijk gedeeld en vanuit diverse invalshoeken de mogelijkheden en toepassingen naar voren te laten komen en een ieder te inspireren hoe hij zelf aan de slag kan gaan. Onder inspiratie vindt u straks de ervaringsverhalen: het verhaal van de projectleider, de bestuurder, de manager, de beleidsmedewerker, de adviseur, de aannemer enzovoort. Hoe zijn zij nu gestart met Duurzaam GWW? Onder inspiratie zijn ook diverse projecten te vinden en onder netwerk is te lezen wie zich waarmee bezig houdt en waarvoor zij benaderd kunnen worden. Deze organisaties kunnen mogelijk helpen, ondersteunen of adviseren. Tot slot kunt u onder actueel de evenementen vinden over de Aanpak Duurzaam GWW en deelthema’s.