Praktijkgroepen en COP’s

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Er zijn diverse groepen waarin partijen kennis en ervaring met elkaar delen en u in uw proces kunnen ondersteunen dan wel tips hebben. Wilt u meer informatie of contact met een van deze groepen? Neemt u dan contact op met het loket duurzaam GWW, dan helpen zij u direct verder.

Praktijkgroep Provincies
De provincies hebben een praktijkgroep waarin zij onderling hun kennis en ervaring uitwisselen bij het toepassen van de Aanpak in de praktijk en het borgen van Duurzaam GWW in de organisatie zelf. Ook worden knelpunten gesignaleerd en teruggegeven aan het samenwerkingsverband.

Praktijkgroep Waterschappen
Ook de waterschappen hebben een praktijkgroep waarin zij onderling hun kennis en ervaring uitwisselen bij het toepassen van de Aanpak in de praktijk en het borgen van Duurzaam GWW in de organisatie zelf. De knelpunten die zij signaleren worden teruggegeven aan het samenwerkingsverband.

COP gemeenten
In de Community of Practice van de gemeenten wordt kennis en ervaring uitgewisseld, maar ook aan een praktijkcase gewerkt. Zo werken ze samen aan de invulling en kunnen ze elkaar direct helpen en adviseren hoe dit aan te pakken.

Expertnetwerk Duurzaam GWW
Het expertnetwerk Duurzaam GWW is vertegenwoordigd door adviseurs verenigd in NLingenieurs om de praktische toepassing van Duurzaam GWW concreet te maken. Hierin gaat men vanuit het gemeenschappelijk belang aan de slag gaan met de Aanpak. Zij doen dat door werksessies te organiseren met de convenantpartners van de Green Deal. Ze willen hiermee helpen de vragen, waarmee de deelnemers worstelen, vanuit hun ervaringskennis en door het samenbrengen van het netwerk, te beantwoorden.