Visie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

image

Samen zorgen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Nederland; samen zorgen dat bereikbaarheid van mensen en organisaties geen probleem meer is; samen zorgen dat infrastructuur een dienst voor een duurzame dynamische samenleving is; samen zorgen dat de creativiteit en het innovatief vermogen van de markt ten volle wordt benut; en zo, samen, Nederland tot voorbeeld maken van hoe infrastructuur ingepast wordt in een drukke en duurzame samenleving.

Het wenkend perspectief geeft de horizon weer, de Aanpak met haar principes is de eerste stepping stone.

Door samen aan duurzaamheid te werken worden kansen gecreëerd. Door krachten te bundelen hoeft een ieder voor zich niet het wiel uit te vinden. Kennis en ervaring wordt gedeeld, men zoekt elkaar op en ondersteunt elkaar in het proces. Het samenspel tussen markt en opdrachtgevers biedt ruimte aan innovatieve en duurzame oplossingen. Juist ook voor de beperkte tijd en budgetten waarmee men vaak worstelt. 

Missie
De partijen zetten zich individueel en samen (pro)actief in om duurzaamheidsdoelen in de GWW-sector te behalen.

Zo wordt er straks gewerkt in 2020, volgens de visie:

  • De Aanpak Duurzaam GWW wordt breed toegepast in de GWW-sector;
  • Het is de standaard werkwijze voor partijen die in 2015 zijn aangesloten; 
  • Standaard koppelkansen worden benut bij gebiedsontwikkelingen;
  • Samenwerking tussen partijen is vanzelfsprekend;
  • Diverse succesvolle gezamenlijke keteninitiatieven;
  • Gunnen gebeurt op kwaliteit, waarvan belangrijk deel duurzaamheid;
  • Duurzaamheid = business;
  • Keuze relevante thema’s met bijpassend instrumentarium is toekomstvast beschikbaar.

Lees ook de visie van Staatssecretaris Mansveld over de Aanpak.