Het derde Duurzaam GWW café vond 25 november plaats bij ProRail in Utrecht. Er was een gevarieerd gezelschap aanwezig vanuit het samenwerkingsverband, waaronder aannemers, ingenieursbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten en rijksopdrachtgevers. In het programma en de algemene presentatie stond het thema klimaatadaptatie centraal; een thema dat tot nu toe onderbelicht is gebleven in de Aanpak Duurzaam GWW. Veel aandacht gaat uit naar het voorkomen van klimaatverandering en dat is natuurlijk een goede zaak. Tegelijkertijd moeten we anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering die onvermijdelijk zijn. Weersextremen als zware neerslag worden steeds heftiger of komen vaker voor, die verandering is ook al gaande. Dat liet Janette Bessembinder van het KNMI duidelijk zien in haar presentatie.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om in infraprojecten rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering en daarvoor toekomstbestendig te maken. Voorwaarde is dan wel om hier reeds in een vroeg stadium van projecten mee te starten. Stefan Jak van ProRail liet de deelnemers in een presentatie zien hoe de effecten van klimaatverandering voor het projectgebied en directe omgeving in kaart kunnen worden gebracht met de daarvoor ontwikkelde handreiking klimaatadaptatie. De opgave voor het project komt zo goed in beeld en hiermee kan met de stakeholders op gefundeerde wijze een ambitie voor klimaatadaptatie worden vastgelegd voor het vervolg van het project. Deelnemers konden vervolgens zelf aan de slag met de handreiking en effecten zoals wateroverlast door piekbuien en hittestress in kaart brengen voor een casus. De ervaringen waren positief en er is perspectief om de handreiking breder toe te passen en te verankeren in de Aanpak Duurzaam GWW.

Het duurzaam GWW café werd afgesloten met een presentatie van klimaatadaptatiespecialist Vincent Grond van GrondRR, met daarin een aantal praktijkvoorbeelden van oplossingsrichtingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hierover werd nog volop nagepraat tijdens de borrel, die uiteraard niet mag ontbreken bij een Duurzaam GWW café!