De instrumenten

Toolkit Duurzaam GWW

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW ondersteunen de ambitie van de Rijksoverheid om 100% maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI). Om de doelstelling duurzaam inkopen voor de markt toepasbaar te maken zijn diverse (inkoop)instrumenten ontwikkeld.

Diverse handreikingen