CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-reductie tijdens de gehele levensduurvan een infrastructuurobject. Bijvoorbeeld door energiebesparing bij de aanleg,  het efficiënt gebruik maken van materialen, inkoop van duurzame materialen, levensduur verlengend onderhoud, en het gebruik of zelf opwekken van duurzame energie.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Zo wordt een hogere score op de ladder beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces in de vorm van een – fictieve – korting  op de inschrijfprijs.

Toepassing van de CO2-Prestatieladder binnen de Aanpak

Om bij concrete aanbestedingen te bepalen of de CO2-Prestatieladder het juiste instrument is en voor verdere informatie over de CO2-Prestatieladder verwijzen we u naar SKAO, de stichting die de CO2-prestatieladder beheert of u kunt contact opnemen met de helpdesk van het CROW.