Dashboard Monitoring DGWW

Het Dashboard Monitoring DGWW2030 is een uniform dashboard dat door alle overheden toegepast kan worden en dat snel en duidelijk inzicht geeft in de duurzame prestaties op het gebied van de (aanleg en het onderhoud van de) GWW. Het gaat hierbij om een set van zes KPI's. De voortgang is in een eenvoudig dashboard te zien. Met het Dashboard zie je het resultaat van de Aanpak Duurzaam GWW. Diverse overheden kunnen gebruik maken van het dashboard. Hierdoor weten ze hoe ze ervoor staan op het gebied van duurzaamheid bij aanleg, onderhoud en vernieuwing van hun GWW-areaal. Daarmee zijn ze er uiteraard nog niet: ze zullen zelf de dataverzameling moeten organiseren. Via DGWW2030 helpen we hen daarbij. We reiken hiervoor tools aan. Hulp nodig? Bekijk de ondersteuningsmogelijkheden

Eén uniform dashboard heeft een aantal voordelen:

  • Prestaties van verschillende overheden kunnen gemakkelijk vergeleken worden. 
  • De getallen van de verschillende overheden zijn op te tellen, zodat er regionale en zelfs landelijke cijfers te produceren zijn.
  • Het wordt gemakkelijker om inzicht te krijgen welke inspanningen op het vlak van duurzaamheid veel bijdragen (echt werken dus) en welke minder.
  • Voor ondernemers komt er meer uniformiteit, zodat zij weten waarop ze zich moeten richten en daar ook op kunnen gaan voorsorteren (en investeren).

Wat zijn de zes KPI's?

  1. Broeikasgassen;
  2. MKI;
  3. Circulariteit (input- en outpustromen);
  4. NOx – brandstoffen materieel;
  5. Energieverbruik installaties;
  6. Biodiversiteit

Het Dasboard, waarin de KPI’s worden weergegeven, wordt via PowerBI weergegeven. PowerBI is onderdeel van Office365, dus je hoeft geen speciale software aan te schaffen en onderhouden. Daarmee is het gebruiken van het Dashboard laagdrempelig. 

Wie heeft het Dashboard ontwikkeld?

Twee marktpartijen hebben het Dashboard ontwikkeld: Firm of the Future, die al dashboards levert aan een aantal provincies,  en Arcadis, die al jarenlang de Klimaatmonitor van de waterschappen verzorgt. Projectleider bij CROW is Joost Fijneman.

Wat kun je met het dashboard?

Doel is het verkrijgen van extra inzicht via het dashboard. En organisatie die nog geen data verzamelen, krijgen een dataverzameling waarmee zij de KPI’s in het dashboard zo eenvoudig mogelijk van de juiste input kunnen voorzien.

Koplopersgroep

In 2022 heeft een koplopersgroep bekeken op welke de manier data verzameld kan worden om zo invulling te kunnen geven aan de KPI’s. Firm of the Future en Arcadis hebben hiertoe een aantal invulformats gemaakt, waarbij objecten doorgerekend worden met data uit de Nationale Milieu Database (NMD). Alle koplopers worden nu geholpen om met deze formats de benodigde data te verzamelen. Zo moet een beeld van het referentiejaar 2019 ontstaan, maar ook van de projecten zoals die in 2021 zijn aanbesteed. 
De koplopersgroep bestaat uit:
1.    Gemeente Eindhoven;
2.    Gemeente Oss;
3.    Gemeente Zevenaar;
4.    Provincie Utrecht;
5.    Provincie Groningen;
6.    Provincie Noord-Holland;
7.    Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
8.    Waterschap Drents en Overijsselse Delta;
9.    Waterschap Noorderzijlvest;
10.  Rijkswaterstaat.

Learning by doing

De ervaringen van de tien koplopers levert input voor de verfijning en aanvulling van de invulformats. 

Interesse of nog vragen?

Wil je meer weten over het Dashboard Monitoring of wil je er mee aan de slag? Stel je vraag aan het Loket of bekijk de ondersteuningsmogelijkheden. We helpen je graag verder op weg!