Klimaatdashboard

Wie, wat en hoe?

Wat is het klimaatdashboard?

Het Dashboard Monitoring DGWW2030 is een uniform dashboard dat door alle overheden toegepast kan worden en dat snel en duidelijk inzicht geeft in de duurzame prestaties op het gebied van de (aanleg en het onderhoud van de) GWW. Het gaat hierbij om een set van zes KPI's (waarschijnlijk uit te breiden naar acht als stikstof en fijnstof er nog bijkomen). De voortgang is in een eenvoudig dashboard te zien. Eén uniform dashboard heeft een aantal voordelen:

  • Prestaties van verschillende overheden kunnen gemakkelijk vergeleken worden;
  • De getallen van de verschillende overheden zijn op te tellen, zodat er regionale en zelfs landelijke cijfers te produceren zijn;
  • Het wordt gemakkelijker om inzicht te krijgen welke inspanningen op het vlak van duurzaamheid veel bijdragen (echt werken dus) en welke minder;
  • Voor ondernemers komt er meer uniformiteit, zodat zij weten waarop ze zich moeten richten en daar ook op kunnen gaan voorsorteren (en investeren).

Waarom een dashboard?

Bij het opstellen van het Manifest DGWW2030, de doorstart van de Green Deal Duurzaam GWW, hebben alle partijen als voorwaarde gesteld dat er een uniforme monitoring moest komen. De effecten van de twee Green Deals bleken namelijk niet inzichtelijk, omdat men niet op dezelfde wijze monitoring had verricht. Het Regieteam van Duurzaam GWW wil dit project nog in 2022 uitvoeren. We zien het daarbij als vijfde instrument in de Aanpak Duurzaam GWW: naast het Ambitieweb, de Omgevingswijzer, DuboCalc en de CO2-prestatieladder. Met het dashboard wordt inzichtelijk wat de Aanpak aan resultaat oplevert. Voor de ontwikkeling van het dashboard zijn twee marktpartijen gevraagd de handen ineen te slaan: Firm of the Future, die al dashboards levert aan een aantal provincies en Arcadis, die al jarenlang de Klimaatmonitor van de waterschappen verzorgt. Projectleider bij CROW is Joost Fijneman.

Wat kun je met het dashboard?

Enkele organisatie verzamelen al data voor een monitor. Belangrijk onderdeel van het opstellen van het dashboard is dan ook het in kaart brengen van wat er allemaal al gebeurt en hoe deze data via het dashboard kan worden weergegeven. Met zogenaamde kopgroepen uit alle overheidslagen (rijk, waterschappen, provincies en gemeenten) gaan we daarmee aan de slag. Doel is het verkrijgen van extra inzicht via het dashboard. En organisatie die nog geen data verzamelen, krijgen een dataverzameling waarmee zij de KPI’s in het dashboard zo eenvoudig mogelijk van de juiste input kunnen voorzien.

Voor wie is het dashboard bedoeld?

Diverse overheden kunnen gebruik maken van het dashboard. Hierdoor weten ze hoe ze ervoor staan op het gebied van duurzaamheid bij aanleg, onderhoud en vernieuwing van hun GWW-areaal. Daarmee zijn ze er uiteraard nog niet: ze zullen zelf de dataverzameling moeten organiseren. Via DGWW2030 helpen we hen daarbij. We reiken hiervoor tools aan. 

Vragen?

Heb je nog meer vragen, of loop je ergens tegenaan? Stel dan je vraag aan het Loket. Dan helpen wij je graag verder op weg.

klimaatdashboard

NieuwsAgenda