De ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is kort samengevat: van papier naar praktijk. In de Stuurgroep Duurzaam GWW is meerdere keren geconstateerd dat versnelling nodig is en dat de manier van aanbesteden hiervoor belangrijk is. Deze notitie doet voorstellen waarmee opdrachtgevers op transparante en voorspelbare wijze duurzaamheid bij aanbestedingen gaan belonen. Door op hoofdlijnen dezelfde beleidslijnen meerdere jaren te volgen, geven de opdrachtgevers een krachtig signaal aan de bedrijven dat ‘duurzaam’ daadwerkelijk uitgevraagd gaat worden. Dit geeft ingenieursbureaus, bouwbedrijven en toeleveranciers het marktperspectief om te kunnen investeren in duurzame innovaties. Hierbij gaat het om de planfase, het ontwerp, de realisatie en de gebruikte materialen.