Ambitieweb

Het Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken.Elk  thema kent drie niveaus:

  1. Inzicht in de grootste duurzaamheidsbelasting op het thema, om daar vervolgens een minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen, die tenminste gelijk aan of beter is dan de huidige situatie
  2. Concrete reductiedoelstellingen en significante verbeteringen op dit thema.
  3. Toegevoegde waarde: in plaats van ‘minder slecht’ is er geen negatieve belasting. Het project is bijvoorbeeld klimaatneutraal, energieneutraal of circulair. Mogelijk kan er zelfseen positieve bijdrage geleverd worden, bijvoorbeeld door het leveren van energie.

Factsheet Ambitieweb

De vastgelegde niveaus per thema geven vervolgens een handvat om duurzaamheidseisen op te stellen. In de Voorbeeldspecificaties duurzaamheid zijn de drie niveaus voor de thema’s Energie & Klimaat, Materialen & Grondstoffen en Duurzame Bereikbaarheid verder

Daarnaast is het Ambitieweb in te zetten als:

  • Communicatiemiddel – binnen het projectteam maar ook richting bijvoorbeeld bewoners op een voorlichtingsbijeenkomst
  • Een brainstormplaatje voor politici: door het abstractieniveau zonder technische keuzes en/of exacte omschrijvingen vormt het een verantwoording van gekozen ambities en een samenvatting van gevoerde discussies.
  • Een middel om focus mee aan te geven aan derden zoals adviesbureaus, aannemers, leveranciers, etc.

Met het interactief ambitieweb (PDF) of (Excel) kunt u per thema het gewenste ambitieniveau aankruisen, waarmee u een gevuld ambitieweb krijgt.

Omgevingswijzer of Ambitieweb?

De Omgevingswijzer en het Ambitieweb lijken in verschijningsvorm op elkaar. Dat kan verwarring opleveren bij het gebruik van beide instrumenten; wanneer en met welk doel zet ik welke van de twee in? In Omgevingswijzer of Ambitieweb? wordt ingegaan op het gebruik van beide instrumenten.