Voorbeeldfiguur

Onlangs kreeg ik de vraag hoe ik in mijn werk invulling geef aan het streven naar een duurzamer leefomgeving in de stad Rotterdam. Vaak moet ik denken aan ir. W.N. Rose (1801-1877). Hij ontwierp een singelplan (doorspoelsysteem met Maaswater) om een einde te maken aan de steeds terugkerende cholera-epidemieën in het overbevolkte Rotterdam. Zijn motief was het terugdringen van de hoge kindersterfte. Duurzaamheid – hij kende het woord waarschijnlijk nog niet – was voor hem ‘levens sparen met zijn technische kennis’. Zo zie ik het als mijn opgave om met technische kennis bij te dragen aan duurzaamheid. Als manager bij het Ingenieursbureau van Rotterdam probeer ik techniek en milieu te verbinden door een schakel te zijn tussen collega’s die een duurzame oplossing uitdenken en de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Voorbeeldrol

Rotterdam heeft een lange historie met het water. Rotterdam staat in de top van wereldsteden op gebied van resilience. Vanuit de ervaringen en expertise in de adaptatiestrategie wil de stad een voorbeeld zijn. Rotterdam is zich bewust van eigen bijdrage aan de klimaatverandering als gevolg van emissies. De klimaatverandering heeft ook haar uitwerking op toenemende armoede en voedselschaarste in derdewereldlanden. Persoonlijk vind ik het daarom van groot belang te streven naar een circulaire economie, energietransitie (geen fossiele brandstof), eigen duurzame inkoop (fair trade), vermindering van uitstoot van CO2, luchtkwaliteit en aanpassing aan klimaatverandering om aan een ’betere wereld’ bij te dragen. Op al deze thema’s is verband met de GWW-sector.

Beweging

Vanmorgen (8-11) is in Utrecht een vergadering van de stuurgroep Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Telkens de vraag: hoe krijgen we de sector nog meer in beweging? Hoe komen we tot versnellingen? Hoe kunnen we opdrachtgevers en opdrachtnemers samenbrengen om te werken aan een duurzame ontwikkeling van GWW-werken? Landelijke ontwikkelingen waar duurzaamheid een prominente rol speelt zijn onder meer het Klimaatakkoord, de Bouwagenda, het Rijksbrede programma Circulaire Economie, het Infra Innovatie Netwerk, Natuurlijk Kapitaal en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Duurzaam GWW is opgenomen in het manifest MVI als de methodiek om het te concretiseren in programma’s en projecten en is Duurzaam GWW bij de Tweede Kamer onder de aandacht gebracht als het vehikel om Circulariteit in de Bouw op een verantwoorde en effectieve manier door te voeren. In al deze initiatieven is steeds weer de kernvraag: hoe?

Inspiratiesessie

Vanmiddag mag ik meedoen in een door Dura Vermeer georganiseerde inspiratiesessie in het Groothandelsgebouw (een symbool van de wederopbouw). ‘Hoe komen we samen van een duurzame ambitie tot duurzame realisatie?’ Mooi om te zien wat dit familiebedrijf aan de dag legt aan duurzaamheid. Zo krijgen we een inkijkje in het project Croeselaan te Utrecht waar door een samenwerking van opdrachtgever en opdrachtnemer veel duurzaamheidswinst is behaald. ‘Gefundeerd vertrouwen, daar gaat het om’, zo vertelt André Nijhof, prof. Sustainable Business and Stewardship. Het gaat om het zoeken naar gemeenschappelijk belang. Indrukwekkend is het verhaal in het filmpje van de toen 13-jarige Severn Suzuki. Ze speechte in 1992 op de grote Rio Earth conferentie. Nu, 26 jaar later, zijn veel van haar opmerkingen nog actueel.

Reflectie

Ik kijk vanuit het Groothandelsgebouw naar buiten en zie de Westersingel. Ik denk weer aan ir. Rose. De woorden van Severn Suzuki klinken nog na. Ik laat de boodschap van André Nijhof op me inwerken: ‘van het hoofd naar het hart’. Ik peins over zijn boodschap over rentmeesterschap….

Henk Groenendijk, Ingenieursbureau gemeente Rotterdam

Ik draag het stokje over aan Joep Rats van Bouwend Nederland