De missie van de greendeal DuurzaamGWW 2.0 is om gezamenlijk en op een uniforme wijze, vanuit een proactieve houding toegevoegde waarde in GWW projecten gericht op duurzaamheid tot stand te brengen. Hiermee draagt de greendeal wezenlijk bij aan de transitierichting naar een duurzame, circulaire inrichting van Nederland. Ga er maar aan staan…

Ik werk bij advies en ingenieursbureau Tauw en vertegenwoordig NL Ingenieurs in de stuurgroep van deze greendeal. Ik zie en hoor vanuit mijn rol als adviseur en ingenieur dat alle partijen, opdrachtgevers en opdrachtnemers maar ook kennisinstituten, enorm graag duurzaam willen werken en meer duurzame projecten in de GWW sector willen realiseren. De aanpak DGWW 2.0 faciliteert het nadenken over duurzaamheidsambities die wij gezamenlijk willen bereiken. In onze sector is CO2 reductie een belangrijke en herkenbare opgave geworden en Cradle to Cradle en Circulair hebben een meer omvattend en holistisch karakter die kenmerkend worden voor de inrichting van Nederland. Voor mij zijn deze opgaven typerend voor de richting waarin wij geloven te moeten gaan én zeggen te willen werken in de GWW sector. Duurzaam(heid) is big business!

De uitdaging van de Greendeal DGWW 2.0 is samen te vatten in: meer duurzame projecten! Inmiddels hebben 80 branches en organisaties in de GWW sector voor deze uitdaging getekend, veelal de directie van de organisatie. Heel belangrijk dat de top in een organisatie dit echt wil, …..maar niet genoeg om het ook te laten landen in concrete projecten!

“Vertalen” van strategische duurzaamheidambities naar een operationeel project vraagt om inbedden in projectenprogramma’s, inboeken van budget en tijd en vervolgens zorgen dat projecten ook echt duurzaam worden. Wij weten waar wij naar toe willen (richting)maar zijn zoekende hoe daar te komen(beweging).

“Duurzaam” kan niet vroeg genoeg op de agenda staan! Duurzaamheidambities krijgen ruimte als het project nog niet is dichtgetimmerd. In de initiatief fase en vroege planfase is veel mogelijk en ik pleit er voor om milieueffecten en kosten (MKI’s) in de afwegingsfase van projectvarianten een zwaarwegende rol te geven in de besluitvorming.

Door je project zowel achterwaarts als voorwaarts te verlengen (PlanDesignContractMaintain) ontstaat -als vanzelf- ketensynergie. En daar zit duurzaamheidwinst! Als je vervolgens in staat bent om samenloop met andere projecten in de omgeving, soms met een heel andere invalshoek, te onderzoeken dan sta ik vaak versteld van de kansen voor synergie en duurzaamheidswinst.

Alles wat aandacht krijgt groeit.

Ervaring leert dat als duurzaamheid procesmatig bij een duurzaamheidmanager wordt belegt de  projectopgave daadwerkelijk meer duurzaam wordt. In mijn (IPM)projectteam leg ik de rol van duurzaamheidmanager vast en daarmee bereik ik veel meer resultaat op gebied van duurzaamheid in het project. Een kwestie van doen.

Geen pilots meer.

Alles is al bedacht en morgen zijn er weer nieuwe innovaties beschikbaar. Richt je vooral op toepassen van alle duurzaamheidsinnovaties die uit al die pilots zijn gekomen. Ik gebruik voorbeeldprojecten ter inspiratie en doe concrete voorstellen voor duurzaamheid die invulling geven aan de ambitie die past bij het project.

Duurzaam inkopen op BPKV.

Opdrachtnemers van zowel diensten als werken vechten voor iedere euro -of BPKV punt- om de opdracht in de wacht te slepen, en niet zelden krijgt de opdrachtgever dus niet de duurzaamheid die zij zich vooraf heeft voorgesteld. Credo is: u krijgt maximale duurzaamheid binnen de context van het contract. Opdrachtgevers in de GWW sector zijn overheden die diensten en werken aanbesteden. Als duurzaamheid belangrijke waarde moet krijgen in het project dan zal dit in de aanbesteding ook zwaarwegend naar voren dienen te komen. De werkgroep BPKV heeft in opdracht van de stuurgroep DGWW nuttige aanbevelingen gedaan om aanbestedingen te faciliteren in eisen en wensen die opdrachtgevers kunnen toepassen bij hun aanbesteding.

De richting is duidelijk, de beweging neemt toe en de impact wordt groter, laat de toekomst morgen beginnen!

Graag laat ik een bevlogen opdrachtgever aan het woord in de volgende nieuwsbrief, Henk Groeneveld van Gemeente Rotterdam.

Ad Bonneur
Tauw
Stuurgroeplid GD DGWW 2.0