CO2-Prestatieladder in de praktijk: maak het verschil!
Hoe kunt u als organisatie een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen? Hoe reduceert u CO2 en kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten door gebruik te maken van de CO2-prestatieladder? Deze vragen staan centraal tijdens het DGWW-Café op dinsdag 18 juni 2019.

Wanneer: Dinsdag 18 juni 2019
Hoe laat:  Van 14.00-17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Waar:  Provinciehuis Gelderland, Markt 11 in Arnhem

Op stap met…
Madeleine Schenk (MVO Groep) leidt de netwerkbijeenkomst. In een interactieve setting met verschillende sessies krijgt u de laatste informatie over CO2 reductie en kunt u in gesprek gaan met experts, gemeenten, maatschappelijke organisaties, en overheidsorganisaties. Het programma komt tot stand met medewerking van o.a. provincie Gelderland, Heijmans, ProRail, Smals Dredging, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), Unie van Waterschappen.

Zo zal Margareta Rajkowski (provincie Gelderland) vertellen waarom de provincie Gelderland actief inzet op toepassing van de CO2-prestatieladder en zal Maud Vastbinder (SKAO) vertellen waarom de ladder bij aanbestedingen onderscheidend is, terwijl het algemene beeld bestaat dat iedereen in de hoogste trede zit. ProRail is in 2009 begonnen met de ontwikkeling van de CO2 Prestatieladder. Vanaf 2011 gebruikt ze de CO2-prestatieladder standaard als gunningscriterium bij haar aanbestedingen, met name bij Projecten. De ervaringen die ProRail hierbij heeft opgedaan deelt ze graag met geïnteresseerden.Verder komen er diverse praktijkvoorbeelden aan bod. Uiteraard is er volop gelegenheid om elkaar te spreken. Het belooft een boeiende middag te worden die u niet wilt missen!

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00-14.10 uur Welkomstwoord Margareta Rajkowski van provincie Gelderland: waarom is de toepassing van de CO2-prestatieladder belangrijk en waarom zet Gelderland hier actief op in?

14.10-14.25 uur Inhoudelijke inleiding op CO2-prestatieladder: door Maud Vastbinder (SKAO). Waarom is de ladder bij aanbestedingen onderscheidend, terwijl het algemene beeld bestaat dat iedereen in de hoogste trede zit.

14.25-14.50 uur Praktijkvoorbeelden:
1. Heijmans, Stefan Daamen
2. Smals Dredging, Niels Borgers
3. ProRail, Charlotte Pars
4. Waterschap Scheldestromen, Evert Swart

14.50-15.10 uur Pauze

15.10-15.40 uur Tafelronde 1 (deelnemers gaan in discussie aan tafel)

15.40-16.10 uur Tafelronde 2 (deelnemers gaan in discussie aan tafel)

16.10-16.15 uur Korte reflectie en afsluiting door dagvoorzitter Madeleine Schenk

16.15-17.00 uur  Netwerken

Meld u aan, aantal plaatsen beperkt!
Voor meer informatie over het programma, de gespreks- en regiotafels kijk op www.duurzaamgww.nl. Aanmelden kan via deze link. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en nadere informatie.