Inkoop is een krachtig instrument om als overheid onze duurzaamheidsambities te realiseren. En het vergt durf en lef om barrières te doorbreken, risico’s te nemen en briljante mislukkingen te maken. Zo blijkt uit de vele praktijkervaringen die werden gedeeld tijdens het MVI Congres dat de Rijksoverheid op 3 oktober organiseerde in Nijmegen. Het congres wordt gecombineerd met de aftrap van EcoProcura. Dé 3-daagse Europese conferentie over duurzaam, circulair en innovatiegericht inkopen in de publieke sector heeft dit jaar als motto ‘Dare to ask, dare to do’. Ruim 500 Europese overheidsprofessionals, waarvan 300 uit Nederland, zijn aanwezig in Nijmegen European Green Capital om kennis uit te wisselen met elkaar.

Uniek in Europa

Meinke Schouten, beleidsadviseur Duurzaam GWW bij de Unie van Waterschappen, vertelde in een interactieve bijeenkomst samen met vertegenwoordigers van de Vereniging van Waterbouwers, NL Ingenieurs en de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) over de aanpak Green Deal Duurzaam GWW en het succes hiervan. De samenwerking in deze Green Deal van ruim 100 organisaties waarbij elke organisatie bijdraagt aan het concreet maken van duurzaamheid in de GWW-projecten is uniek in Europa en daarom zeker ook voor de aanwezige Europese overheidsprofessionals interessant om te horen.

KoopWijsPrijs 2018

Dat duurzaamheid binnen de GWW markt begint te leven werd goed duidelijk bij de uitreiking van de KoopWijsPrijs. Deze prijs gaat naar het meest toonaangevende inkoopproject als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Van de vijf genomineerden waren vier GWW projecten:

Gemeente Amsterdam – Raamovereenkomst Bomen

Het unieke aan deze raamovereenkomst is dat de inkoop-, aanplant- en nazorgtaken van nieuwe bomen zijn gebundeld.  Ook gedurende het contract blijft de aannemer in dialoog met de gemeente om oa via inzicht in rapportages (hoeveelheden en type materialen die vrijkomen bij werkzaamheden, de MKI-waardes van het toegepaste bomenzand en de behaalde CO2-reducties, conform het ingeschreven CO2-prestatieniveau) een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Amsterdam.

Gemeente Venlo – Rotonde van Morgen

Het gaat hier om een aanbesteding voor een rotonde die ontworpen is voor op de eerste plaats fietsers en waarbij de milieu-impact van de materialen wordt verminderd. Al in de vroege ontwerpfase is duurzaamheid centraal gezet.

Provincie Noord-Brabant – Innovatieve Biobased Weg

Noord-Brabant heeft als inzending gekozen voor de N272 tussen Beek en Donk tot Boxmeer, een pilotproject voor biobased toepassingen. Tijdens het inkoopproject zijn aannemers en leveranciers uitgedaagd om samen biobased toepassingen te onderzoeken en er is een marktconsultatie georganiseerd.

Gemeente Zevenaar – Circulair Fietspad

Zevenaar heeft de aanleg van een circulair fietspad aanbesteed, waarbij gebruik gemaakt is van grasfalt en grasbeton. Hierbij is op een innovatieve manier samengewerkt zowel binnen de organisatie als met partijen daarbuiten. Zo is de financiering in overleg met de opdrachtgever anders vormgegeven, is er goed samengewerkt met marktpartijen door het proces heen en ook na afloop zijn de resultaten via een symposium met de markt gedeeld en waren filmpjes beschikbaar op YouTube.

De winnaar

Lef en durf is er zeker bij de genomineerden voor de KoopWijsPrijs, zo stelde Esther de Kleuver, Plaatsvervangend directeur-generaal Milieu, van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor zij de winnaar bekend maakte. Na ruim 1.900 publieksstemmen kwam de gemeente Zevenaar als de grote winnaar uit de bus.

Over MVI Congres en EcoProcura

Het MVI congres werd dit jaar georganiseerd door de gemeente Nijmegen, PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mede namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

EcoProcura 2018 werd georganiseerd door ICLEI-Local Governments for Sustainability, gemeente Nijmegen, in samenwerking met de Europese Commissie, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.

Gemeente Nijmegen is aangesloten bij ICLEI – Local Governments for Sustainability, het wereldwijde netwerk met meer dan 1.500 steden en regio’s die de lokale verduurzaming willen versnellen. ICLEI ondersteunt sinds 1996 steden, regio’s en publieke organisaties bij het integreren van duurzame, circulaire en innovatiegerichte criteria in hun aanbestedingen.