Op 13 november is de wisseltrofee Duurzaamheid uitgereikt aan het meest duurzame projectteam van 2018! In totaal waren er 4 projectteams genomineerd en uiteindelijk is het projectteam van project Westelijke Ontsluiting Amersfoort als winnaar uit de bus gekomen. De jury bestaande uit Peter Blanken (voorzitter stuurgroep Duurzaam GWW en Manager Projectmanagement & OV Concessiebeheer werkzaam bij de Provincie Gelderland), Karen te Boome (manager LJV bij ProRail) en Ans Rietstra (directeur Projecten bij ProRail) roemde het projectteam om haar vasthoudendheid op het gebied van duurzaamheid.

Al jaren is het projectteam actief bezig om samen met Arcadis, de Gemeente Amersfoort en andere stakeholders duurzaamheid te integreren in de planvorming, het ontwerpproces en de voorbereiding van de aanbesteding. Hierbij wordt de Aanpak Duurzaam GWW nauwgezet gevolgd. Duurzaamheidswinst wordt onder andere behaald op het gebied van energiebesparing, energieopwekking, natuurontwikkeling en duurzaam materiaalgebruik (hergebruik en inzet DuboCalc).

Duurzaamheidstrofee ProRailOverhandiging van de duurzaamheidstrofee 2018 aan het projectteam “Westelijke Ontsluiting Amersfoort”. V.l.n.r. Ans Rietstra, Peter Blanken, Hans Mastbroek (Rail System Engineer), Lotte Wensink (Projectcoördinator), Luuk van Hengstum (Projectmanager) en Karen te Boome.