De Green Deal Duurzaam GWW is verlengd tot medio 2021. Dat is een mooie kans om weer aandacht te geven aan een aantal projecten die toonbeeld zijn van duurzame ontwikkeling binnen de GWW. Daarom nodigen wij de ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 nogmaals van harte uit om projecten te nomineren voor een Duurzame Parel.

GWW-projecten met een belangrijke duurzaamheidscomponent kunnen worden aangemeld tot 15 april 2021, door het formulier ‘Format Duurzame Parels’ in te vullen en te versturen naar info@duurzaamgww.nl of in te dienen via de website. Aanmeldingen die geen gebruik hebben gemaakt van het ‘Format Duurzame Parels’ worden niet in behandeling genomen.

Een beoordelingscommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van zowel opdrachtgevers als marktpartijen, buigt zich over de aanmeldingen. Zij beoordelen de aanmeldingen op:

 • Het handelen conform / in de geest van de transitielijnen (zie homepage):
  o Van kosten naar waarde
  o Van uniek naar uniform (Duurzaamheid als ‘business-as-usual’)
  o Van reactief naar pro-actief
  o Van alleen naar samen
 • Het toepassen van de Instrumenten van de Aanpak DGWW (zie pagina aanpak):
  o Omgevingswijzer (of vergelijkbaar)
  o Ambitieweb (of vergelijkbaar)
  o CO2-Prestatieladder (of vergelijkbaar)
  o DuboCalc (of vergelijkbaar)

De Parels worden eind juni/begin juli  uitgereikt aan Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Net als bij de voorgaande pareluitreiking is er tevens een aanmoedigingsprijs voor enkele projecten die een aansprekende prestatie hebben geleverd op een of meer specifieke deelgebieden. Hierbij kunt u denken aan:

 • Duurzaam materiaalgebruik (asfalt, beton, staal, hout, kunststof)
 • Duurzaam materieel en/of schone brandstoffen
 • Inpassing in de omgeving, landschappelijke kwaliteit
 • Sociale relevantie

We zien de aanmeldingen graag tegemoet!

Duurzaam GWW Werkgroep Duurzame Parels