Inmiddels zijn we alweer een jaar werkzaam met de nieuwe Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Als we heel eerlijk zijn: is er veel veranderd ten opzichte van de eerste versie? Gaat het beter, sneller, makkelijker? Het korte antwoord: nee. We zijn eigenlijk nog flink aan het ploeteren en verzakken nog wel eens in de klei. Letterlijk en figuurlijk. Dat geeft toch te denken, zeker als stuurgroeplid van Duurzaam GWW.

Als mens voel ik me betrokken en verantwoordelijk voor het goed neerzetten en uitdragen van de Duurzaam GWW systematiek. Echter door dit alleen op te nemen in managementcontracten blijft het een papieren exercitie en gebeurt er niet veel anders dan afvinken van onze doelen. Om uit de papieren exercitie te komen werken we bij ProRail met een supportteam Duurzaam Werken. Een team van enthousiaste collega’s die projectteams helpen bij het opzetten en faciliteren van duurzaam denken en doelen halen in projecten. Dit werkt intern ProRail heel goed, en levert ook nog vaak een positieve businesscases op, maar…. Of we dit in verbinding met de sector doen?

Dit werd nog eens onthutsend duidelijk tijdens de laatste stuurgroepbijeenkomst Duurzaam GWW. Daarin had onze voorzitter, Peter Blanken, alle deelnemers gevraagd na te denken over de huidige stand van zaken van de Green Deal. Pijnlijk duidelijk werd dat we als opdrachtgevers en opdrachtnemers nog niet hetzelfde in de “wedstrijd” zitten. Ik zeg bewust “wedstrijd”, want het blijkt nog steeds een kwestie van winnen of verliezen te zijn. Oftewel als wij-de opdrachtgevers, niets veranderen in onze werkwijze en aanbestedingen, kunnen zij- de opdrachtnemers ook niets laten zien van Duurzaam GWW. Kortom: nog weinig verbinding.

Het mooie van dit zo expliciet uitspreken is dat het je het op de feiten drukt. En ook hier geldt “verbeter de wereld, begin bij jezelf”. Dat betekent dat ik in mijn rol bij ProRail nog meer aandacht ga vragen en heb voor de markt. In mijn rol als stuurgroeplid door daar actief zaken op te pakken en te benoemen in de samenwerking. Hoe zorgen we dat dit een gezamenlijk succes wordt met voor ons allen een positieve businesscase? Volgens mij moeten we zaken en projecten beetpakken en gaan oefenen, de lefgozers in ons loslaten. Daarbij helpt het als ook het ministerie aansluit of wij contact met hen zoeken. Voor een pilot is altijd ruimte, het opschalen vraagt nu aandacht. Dat moeten we met elkaar doen, daarbij is het goed transparant te zijn over de dilemma’s die we tegenkomen, maar ook hulp aan elkaar te vragen. Dat levert meer op dan een positieve business case.

Die hulp kan ik als opdrachtgever ook gebruiken. Ik geef daarom graag de pen door aan Ad Bonneur van Tauw. Hij is oprecht en eerlijk als het gaat over Duurzaam GWW. Ik ben benieuwd waar zijn uitdagingen liggen.

Karen te Boome

Stuurgroeplid van Duurzaam GWW

 

Bron: crow.nl

Karen te Boome