De Rijksoverheid stelt in 2019 extra geld beschikbaar om via publieke inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Dit geld wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en kennisverspreiding op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen door overheden. De activiteiten zijn een vervolg op de activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018.

CO2-schaduwprijzen
De Unie van Waterschappen krijgt in 2019 geld van de Rijksoverheid om de waterschappen te helpen ervaring op te doen met CO2-schaduwprijzen in inkoop- en aanbestedingsprojecten. In pilotprojecten wordt de CO2-impact van geoffreerde producten, diensten of werken direct meegewogen in de keuze voor de beste aanbieding, bijvoorbeeld door deze fictief mee te rekenen in de prijs.

Veel kansen
Het instellen van een reële CO2-prijs lijkt een effectieve manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. Op dit moment worden CO2-schaduwprijzen nog beperkt toegepast. Bijvoorbeeld met DuboCalc in de GWW-sector en milieuprestaties in de bouw. Er zijn echter meer kansen om deze systematiek breder toe te passen. De Unie van Waterschappen en de waterschappen gaan deze kansen samen verkennen. Er wordt vooral gekeken naar toepassing van DuboCalc bij waterschappen in de GWW-sector. Daarnaast worden ook specifieke productgroepen met een relatief hoge CO2-impact zoals gas en elektriciteit, mobiliteit en chemicaliën onderzocht. Deze productgroepen bieden namelijk ook mogelijkheden om met CO2-schaduwprijzen te werken. De opgedane kennis en leerervaringen worden onderling gedeeld.

Neem voor meer informatie contact op met Meinke Schouten (mschouten@uvw.nl) of Henkjan van Meer (hmeer@uvw.nl)