Mark Hofstede van CROW heeft de “Handreiking Aanpak Duurzaam GWW” feestelijk overhandigd aan Maarten Loeffen (stuurgroeplid, namens de gemeenten, van Green Deal Duurzaam GWW 2.0), Ad Bonneur (stuurgroeplid, namens de ingenieursbureaus, van Green Deal DGWW 2.0) en Peter van Riswijk (provincie Gelderland en mede-financier van deze handreiking).

De handreiking is tot stand gekomen met de diverse gemeenten en onder leiding van RHDHV. Naast de diverse werksessies die samen met de gemeenten zijn georganiseerd, heeft RHDHV ook veel interviews afgenomen en is er een prachtig gezamenlijk resultaat opgeleverd. Een mooie mijlpaal op het gebied van Duurzaamheid in gemeenteland.

De handreiking is een interactieve PDF geworden, waarin zo laagdrempelig mogelijk wordt geholpen bij het vertalen van algemene duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen in de projecten.

Op de foto van links naar rechts:

Peter van Riswijk (provincie Gelderland), Ad Bonneur (Tauw), Maarten Loeffen (Stadswerk), Mark Hofstede (CROW) en Bart Steman (RHDHV).