Gedachtegoed

De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven, gebaseerd op de volgende vijf basisprincipes:

  1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je/uw organisatie naar projecten en opgaves.
  2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk en integraal mee, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. In de planfase liggen namelijk de grootste duurzaamheidskansen. Benut koppelkansen om samen met andere partijen duurzaamheidsdoelen te bereiken.
  3. Focus per project of opgave op thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.
  4. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door zoveel mogelijk oplossingsvrij te specificeren. Zo krijgen markt en innovaties meer kansen.
  5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, is er een set instrumenten gekozen, zodat duurzaamheid op een consistente wijze getoetst en geborgd wordt. Maak gebruik van het gezamenlijk instrumentarium zoals Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-Prestatieladder en DuboCalc.