Hoe kan de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) als gunningscriterium meegenomen worden in GVO-projecten (Groot Variabel Onderhoud, oftewel vervanging van de wegverharding)? Om u te helpen bij het toepassen van dit gunningscriterium, heeft Rijkswaterstaat (RWS) een handleiding ontwikkeld. Bij de toepassing doorloopt u vier stappen:

1) Als eerste maakt u een referentieberekening van de MKI-waarde.
2) Op basis van de referentieberekening kunt u in de tweede stap de boven- en ondergrens voor de MKI-waarde bepalen, plus de fictieve korting die een inschrijver kan behalen.
3) In stap 3 neemt u de bepalingen op in de contractteksten, zoals de aanbestedingsleidraad.
4) Tot slot borgt u na de gunning van het contract dat de door de opdrachtnemer aangeboden MKI-waarde daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Aan de MKI-waarden voor asfalt liggen rekenregels ten grondslag: de PCR (Product Categorie Regels) Asfalt versie 1.0. Deze rekenregels zijn in overleg tussen opdrachtgevers (waaronder Rijkswaterstaat) en opdrachtnemers vastgesteld.

Algemene informatie over inkopen met MKI is te vinden in de Handreiking Inkopen met MKI (in december 2019 door PIANOo uitgegeven) en in de twee filmpjes en de powerpoint op de website van DuboCalc.

Heeft u suggesties of vragen over deze handleiding? Neem dan contact op met erik.vissink@rws.nl