Green Deal Duurzaam GWW timmert aan de weg

Inmiddels hebben meer dan 90 organisaties hun handtekening gezet onder de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Tijd voor een terugblik met Peter Blanken, voorzitter van de Stuurgroep DGWW 2.0.

De stuurgroep is belast met de uitvoering van Green Deal, stimuleert en volgt op hoofdlijnen de voortgang van de Green Deal. Ook neemt zij besluiten over financiële zaken en collectieve activiteiten. Tot slot stelt de stuurgroep werkgroepen in voor specifieke collectieve acties of operationele doelen. Een flink takenpakket. Duurzaamheid is steeds meer ‘business as usual’. Het wordt steeds beter zichtbaar dat DGWW 2.0 een vaste waarde in de spoor-, weg- en waterbouw krijgt. Blanken: “Afgelopen januari zijn er prachtige parelprojecten gepresenteerd tijdens InfraTech. Voorbeelden daarvan zijn het project Afsluitdijk met aantoonbare duurzame ambities, zoals duurzame energie en het project Duurzame Bouwplaats Hoogvliet, die een duurzame aanpak tot gevolg heeft gehad.”

“We willen een beweging op gang brengen, niet zomaar een clubje zijn!”

Milieuwinst
Via de Aanpak Duurzaam GWW zijn al diverse innovatieve oplossingen bedacht die een grote milieuwinst teweeg brengen. “De wijze waarop de partijen dit hebben opgepakt is indrukwekkend”, zegt Blanken. Zo benoemde ProRail meer dan 80 projecten waar de Aanpak DGWW wordt ingezet en in Gelderland wordt de Aanpak DGWW in alle groot onderhoudsprojecten toegepast. En er zijn veel trajecten waar DuboCalc en de Omgevingswijzer worden gebruikt, zoals de natuurbrug De Mortelen, het wegtraject N737 Enschede – Deurningen én de busbaan in de Utrechtse Transwijk.

Er blijft werk aan de winkel
Maar Blanken blijft ook kritisch: “Het gaat nog niet overal vanzelf. We moeten aandacht blijven besteden aan duurzaamheid en organisaties erop blijven attenderen. Er blijven veel vragen van verschillende partijen, zoals “Is duurzaamheid niet veel duurder dan traditionele oplossingen?” en “De CO2-prestatieladder is toch niet meer onderscheidend?” “Daarom is het belangrijk dat informatie hierover wordt gedeeld”, aldus Blanken. “Dinsdag 18 juni wordt bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van de CO2-prestatieladder in de praktijk. Kritische vragen komen dan ook aan bod.”

Focus
Waar ligt de focus het komende jaar op volgens de stuurgroep? Blanken noemt het versterken van duurzaamheid bij inkoop van werken binnen overheden als opdrachtgevers als eerste. “Hiervoor dient meer bestuurlijke aandacht te komen. In de uitvoering kunnen we helpen om de instrumenten uit aanpak Duurzaam GWW als standaard te hanteren.

Monitoren
De werkgroep monitoring heeft vorig jaar een enquête uitgezet waarin zichtbaar is geworden in hoeveel projecten duurzaamheid wordt toegepast. Dit jaar zal hetzelfde onderzoek plaatsvinden zodat er een goede vergelijking kan worden gemaakt. Verder heeft de werkgroep BPKV een handleiding opgeleverd dat gratis beschikbaar is gesteld via kennisbank.crow.nl. Voor de zomer zal er ook een tool BPKV beschikbaar zijn.

Meeliften
Wie moeten er volgens Blanken nog aan boord stappen? “Het is bemoedigend dat gemeenten als Nijmegen, Arnhem, Haarlem, Amsterdam en Rotterdam al aan boord zijn. Maar ik zie graag nog meer deelnemende gemeenten. Daar is veel winst in duurzaamheid te behalen. We nemen ze graag mee in de werkwijze van Duurzaam GWW. Hetzij in nieuwe projecten, hetzij in bestaande projecten. We kijken ook of we kunnen meeliften op andere initiatieven. Ik wil een beweging op gang brengen, niet zomaar een clubje zijn.” Aanbestedingen kunnen vaak ook duurzamer. MKB bedrijven spelen hierin ook een belangrijke rol. Dus meer MKB bedrijven aan boord is ook een streven.

Aan weg timmeren
Is volgens Blanken duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten? We zijn goed op weg, maar hebben nog een lange weg te gaan. Diep in bedrijfsprocessen moet het komen te zitten.” Het gaat volgens Blanken nog niet snel genoeg. Met name het inkoopbeleid is voor verbetering vatbaar, vandaar ook hierop de focus. “Ik denk dat de doelstelling wordt behaald, want ik ben een positieve denker. We timmeren al behoorlijk aan de weg via grotere gemeenten, RWS en waterschappen. Duurzaamheid is ook overal in de Omgevingswet opgenomen. Het wordt nu een kwestie van afmaken. Of dat al in 2020 is? De tijd zal het leren.

De volgende personen hebben plaatsgenomen in de stuurgroep Green Deal Duurzaam GWW: Peter Blanken (voorzitter, provincie Gelderland), Wies Vonck (waterschap Scheldestromen), Arie Bleijenberg (TNO), Berry Krouwel (Dynniq), Albert Martinus (MKB Infra), Ingeborg Ligtenberg (RWS), Henk Groenendijk (gemeente Rotterdam), Rob Schnepper (gemeente Rotterdam), Maarten Loeffen (Stadswerk), Ad Bonneur (Tauw), Corné van Overveld (Landschapspartners), Joep Rats (Bouwend Nederland) en Edwin Lokkerbol (Vereniging van Waterbouwers)