Duurzaam GWW gaat door! De Green Deal Duurzaam GWW liep eind vorig jaar officieel af. Het afgelopen half jaar gaven we met drie no-regret projecten al voorzichtig een opvolging aan de Green Deals. Hoe gaan we nu verder? Dat is vastgelegd in het Manifest-DGWW2030. Het doel blijft hetzelfde: In 2024 is duurzaamheid een integraal onderdeel van alle spoor- en GWW-projecten.

Waarom een vervolg?
In de afgelopen jaren zijn mooie resultaten geboekt. Maar we moeten ook constateren dat we niet zo ver gekomen zijn als we hadden afgesproken. Er zijn meerdere redenen waarom de partijen achter de Green Deal vinden dat Duurzaam GWW een vervolg moet krijgen.

  1. Het is noodzakelijk dat duurzaamheid een vanzelfsprekendheid wordt in de GWW-sector. Om dit te realiseren:
    • helpt één gedragen aanpak
    • helpt een brede samenwerking van opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstellingen
  2. Green Deal Duurzaam GWW en acht jaar ervaring hebben geleid tot een breed gedragen, gestandaardiseerde aanpak: de Aanpak Duurzaam GWW. Deze aanpak moet nu écht breed toegepast gaan worden in de praktijk.
  3. Duurzaamheidsbeleid ontwikkelt zich snel. Er is wet- en regelgeving, er zijn programma’s, richtlijnen en convenanten. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau. DGWW2030 wil de partijen in de sector helpen om zo effectief mogelijk alle regels en afspraken te concretiseren en er in de projecten aan te voldoen. DGWW2030 helpt partijen beleid en projectuitwerking beter aan elkaar te koppelen en de beleidsuitvoering succesvol te maken .

Het vervolg: DGWW2030
Het vervolg, dat we DGWW2030 noemen, gaan we anders aanpakken. Geen Green Deal meer. Geen zwaar bevochten afspraken over wie welke verplichtingen op zich neemt. Maar in plaats daarvan een oplossingsgerichte aanpak. Welke knelpunten zien we met elkaar waarom duurzaamheid nog niet de aandacht krijgt die het verdient in de GWW? Die knelpunten pakken we projectmatig aan. Met CROW als vaste partner om de projecten professioneel te leiden. En om de resultaten via haar brede netwerk te ontsluiten. Zo maken we duurzaamheid vanzelfsprekend!

Een uitgebreidere beschrijving van DGWW2030 vind je in het Manifest DGWW2030, dat op 30 juni door de Stuurgroep van de tweede Green Deal Duurzaam GWW is vastgesteld.

Wat gaan we doen?
DGWW 2030 helpt partijen in de GWW-sector om de complexe landelijke en regionale afspraken en akkoorden over duurzaamheid handen en voeten te geven. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, Stikstofdossier, Strategie naar een Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur (KCI) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De Aanpak Duurzaam GWW is hierbij leidend. Door deze aanpak vaker én eerder in het proces toe te passen, ontstaat er een herkenbare aanpak. Opdrachtgevers kunnen daardoor van elkaar leren. Marktpartijen zien eenheid in de aanpak ontstaan.

Vaststelling jaarplan door regieteam
De Stuurgroep en Coördinatiegroep, inclusief alle commissies, uit de Green Deal zijn vervangen door één klein, slagvaardig regieteam. Dit regieteam stelt de komende maanden het jaarplan voor 2022 vast.

In 2022 leggen we de focus op:

  • het beter en vaker toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW
  • op het ontwikkelen van één gestandaardiseerd monitoringsinstrument (waarvoor inmiddels de voorbereidingen al getroffen worden)
  • een aantal nog in te vullen projecten, gericht op het wegnemen van obstakels die de duurzaamheidsdoelstellingen in de weg staan.

Ook deelnemen?
Ben je nog geen deelnemer en wil je je wel bij DGWW 2030 aansluiten? Stuur dan  een mail naar info@duurzaamgww.nl.

Meer informatie
Benieuwd naar de inhoud van het manifest? Bekijk het manifest

Vragen of opzeggen?
Wil je niet langer deelnemer zijn van DGWW 2030 of heb je vragen over de doorstart of het manifest? Neem dan contact met ons op via  info@duurzaamgww.nl.

Zonder tegenbericht (stuur ons een berichtje vóór 31 oktober a.s.) gaan we ervan uit dat je in 2022 weer meedoet. Vanaf dat moment kun je jaarlijks je besluit herzien.