Eind 2020 liep de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 af, maar de ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel van alle GWW-projecten te maken, is zeker niet van de baan. Het afgelopen halfjaar gingen overheidsopdrachtgevers en ondernemers samen op zoek naar een geschikt vervolg op de Green Deal 2.0. Met succes, want het Manifest Duurzaam GWW 2030 staat in de startblokken.

Henkjan van Meer, beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap bij de Unie van Waterschappen en lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, en Joost Fijneman, programmamanager Duurzaamheid bij CROW, staan aan de wieg van het Manifest.

Terug naar het begin

Henkjan neemt ons mee de geschiedenis in. Naar het jaar 2013 om precies te zijn, waarin de eerste Green Deal Duurzaam GWW in beeld kwam: ‘Het begon allemaal bij een stel enthousiastelingen, werkzaam in de grond, weg- en waterbouw. Zij hadden een sterke behoefte aan meer duurzaamheid binnen hun projecten. Om aan deze behoefte te voldoen, voegden ze bestaande instrumenten voor het meten van duurzaamheid, waaronder de CO2-prestatieladder, het Ambitieweb, de Omgevingswijzer en DuboCalc, samen in de Aanpak Duurzaam GWW. Hiermee ontstond er een praktische en uniforme aanpak voor iedereen in de markt om duurzaamheid in GWW-projecten te concretiseren.’

Succesverhaal

De Aanpak Duurzaam GWW bleek een succes en ontwikkelde zich door naar een 2.0 versie. Henkjan kan het succes wel verklaren: ‘De Aanpak Duurzaam GWW werkt, omdat deze vereist dat teams bij de verschillende fasen in een project nadenken over duurzaamheid. Tot dan toe kwam het onderwerp vaak pas ter sprake op het moment dat de uitvraag aan de markt al helemaal vaststond. Met de Green Deal 2.0 hadden we de ambitie om duurzaamheid binnen de sector binnen vier jaar business as usual te maken, maar dit was helaas te hoog gegrepen.’

Lees het hele artikel>