Wij, medewerkers van de opdrachtgevers van publieke bouw- en infraprojecten,dragen vanuit onze kerntaken bij aan het creëren en beheren van een duurzame samenleving voor mensen. Ons werk heeft impact op de samenleving en de natuurlijke omgeving, maar ook op die van de mensen waarmee we onze planeet delen of waaraan we haar doorgeven. Wij kunnen en willen inzetten op het versnellen van de verduurzaming van onze projecten en programma’s.

Wij onderkennen dat de opgave tot verduurzaming groot en complex is, maar met de partners waarmee we samenwerken beschikken we over álle kennis, vaardigheden, technologie, hulpmiddelen én goede wil, om een succesvolle transitie naar een duurzame samenleving te maken. Het momentum is daar om nu door te pakken. Toch delen wij het gevoel dat wat we nu doen, niet snel genoeg tot bevredigende resultaten leidt. We krijgen dingen voor elkaar, maar successen zijn nog te veel afhankelijk van de persoonlijke drijfveren van individuen en van het toeval of ze elkaar vinden in gezamenlijke ambities.

Projecten bieden de mogelijkheid om met en van elkaar te leren over wat nodig is om onze systemen en werkwijzen te veranderen. De keuze voor verduurzaming vraagt om een intensief, meervoudig leerproces tussen beleidsmakers, lijn- en projectmanagers en marktpartijen over de organisatiegrenzen heen, waarin we gezamenlijk gaan ontdekken, hoe we duurzaamheidsambities kunnen vertalen naar programma’s, projectopdrachten en concrete resultaten.

Wij willen het gezamenlijk leerproces een impuls geven en de kennis en ervaringen die we hebben opgebouwd en nog steeds opdoen, beter vindbaar en hanteerbaar maken voor onze collega’s. Wij gaan collega-projectmanagers en andere rolhouders betrekken en bruggen slaan naar beleidsmakers, lijnmanagers en adviseurs, die een cruciale rol vervullen in het geven van richting en het scheppen van de voorwaarden voor succes.

Wij stellen onze kennis, ervaringen en tijd beschikbaar om samen verder te komen en wij blijven kritisch reflecteren op onze eigen rol en verantwoordelijkheid om versnelling van de verduurzaming van projecten mogelijk te maken. Wij zullen onze opdrachtgevers aanspreken, indien verduurzaming naar ons idee onvoldoende is meegenomen in de projectopdracht of als de condities hiervoor niet toereikend zijn.

Wij roepen onze collega’s van projecten, beleid én management op om zich achter ons manifest te scharen en actief bij te dragen aan dit gezamenlijke leerproces. Wij vragen van het management van onze organisaties om te accepteren dat de transitie tot verduurzaming niet enkel klinkende successen zal kennen. Ook als het fout gaat, kunnen we veel leren, mits we ook de ruimte en legitimatie krijgen om fouten te mogen maken.

Wij zien het aanbieden van dit manifest als het begin van het gezamenlijke leerproces. Om hier concreet invulling aan te geven starten wij samen met Neerlands diep een duurzaamheidschallenge: een traject, waarin vertegenwoordigers van projecten, beleidsmakers en management in gezamenlijke verbeterteams vanuit concrete praktijkvraagstukken op zoek gaan naar de systeembelemmeringen die (het versnellen van) de verduurzaming van projecten in de weg staan en naar mogelijkheden om deze weg te nemen.

Dit traject daagt de deelnemers uit om concrete verbindingen te leggen tussen maatschappelijke opgaven, beleidsmatige doelen en de daadwerkelijke praktijkrealisatie in de projecten. Wij nodigen de ontvangers uit ons manifest te onderschrijven en het gezamenlijke leerproces aan te moedigen door daarin zelf ook actief te participeren, waar dat noodzakelijk is en/of toegevoegde waarde geeft.

Kortom: wij staan voor een versnelling van de verduurzaming van onze projecten. Wij willen versnellen door te verbinden. Wie doet er mee?

Joost van de Beek
Han Berends
Wouter Goossens
Jantien Heijdeman
Frank Hoekemeijer
Onno van Sandick