Ondanks de CO2-reductiemaatregelen die genomen worden, is klimaatverandering onontkoombaar. Temperatuurstijging, verandering van neerslagpatronen en zeespiegelstijging vergroten de kans op overstromingen en leiden ook tot meer wateroverlast, langere perioden met droogte en meer hittestress. Dit kan grote impact hebben op onze bedrijfsvoering, infrastructuur en aspecten zoals afname van biodiversiteit én afname van woon- en leefkwaliteit in naastgelegen woongebieden.

ProRail heeft een handreiking klimaatadaptatie ontwikkeld. Hiermee kunnen voor projecten klimaateffecten en welke uitdagingen voor dat specifieke project gelden op een praktische wijze in kaart worden gebracht. Deze handreiking past ProRail standaard als onderdeel van de Aanpak Duurzaam GWW toe bij grotere projecten. Zo kan zij onder andere bepalen wat de impact is van/op het project, wat de kansen zijn voor maatregelen en oplossingen, en hoe dit zich vertaalt naar ambities voor het thema klimaatadaptatie in het Ambitieweb. Inmiddels hebben ingenieursbureaus de handreiking toegepast in drie projecten: Emplacement Waalhaven (Arcadis), Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf (RHDHV) en Fietsenstalling Dordrecht (Movares).

De handreiking is breder toepasbaar dan alleen spoorprojecten en daarom ook interessant voor andere partijen uit Green Deal. Inmiddels hebben ook het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland interesse getoond.

De handreiking is hier te vinden.