De Omgevingswijzer is in een nieuw jasje gestoken en geactualiseerd. De 12 thema’s zijn in lijn gebracht met de thema’s van het Ambitieweb. Zo sluiten deze instrumenten van de Green Deal Duurzaam GWW nog beter op elkaar aan. Daarnaast hebben we de teksten geactualiseerd met aandacht voor actuele onderwerpen zoals klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

Technisch is de website aangepast aan de huidige tijd en is het mogelijk geworden om thema’s en onderliggende onderwerpen aan en uit te vinken en onderwerpen toe te voegen. Zo kun je de Omgevingswijzer aanpassen aan het project dat voorligt.

Voor de actualisatie is samengewerkt binnen het netwerk van de Green Deal Duurzaam GWW. Verschillende advies- en ingenieursbureaus, ProRail, RWS, de Unie van Waterschappen, en meerdere medewerkers van gemeente, provincie en waterschappen hebben meegedacht en input gegeven. We willen iedereen bedanken voor de goede samenwerking.

Neem een kijkje op www.omgevingswijzer.org en laat ons weten wat je van het resultaat vindt via omgevingswijzer@rws.nl.

Van sessies die in de oude Omgevingswijzer zijn uitgevoerd werkt de link niet meer. Tot 1 maart 2019 is het mogelijk om de oude link naar omgevingswijzer@rws.nl te sturen om een nieuwe link te ontvangen. Haal de gegevens die in de oude Omgevingswijzer zijn opgeslagen van het web, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de functie opslaan als pdf. Na 1 maart zijn de oude projecten niet meer te benaderen.